http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zakazy-navstev-v-nemocnicich-konci-chripkova-epidemie-v-kraji-ustupuje-20170217.html