Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

zástupce/zástupkyně přednosty pro léčebně preventivní péči

I. interní kardioangiologické kliniky

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializace v oboru kardiologie
  • praxe v oboru min. 10 let
  • platná licence České lékařské komory k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře (příp. doklad o podání žádosti o udělení licence)
  • organizační, řídící a komunikační dovednosti
  • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
  • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
  • znalost cizího jazyka
  • znalost práce na PC
  • bezúhonnost

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů a návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici předloží zájemci nejpozději do 20. 6. 2019 do 15:00 na Odbor personalistiky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, odbor personalistiky, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 005, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Kontakt pro dotazy ve věci administrace výběrového řízení: Mgr. Věra Kolouchová, tel. +420 543 183 400, e-mail: vera.kolouchova@fnusa.cz

Předpokládaný nástup: říjen 2019

 

V Brně dne 10. 6. 2019

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně