Přednosta:
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr. Naděžda Fojtů