Přednosta
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.

Vrchní sestra:
Iva Štercová