Primář:
MUDr. Marta Zvarová

Vedoucí laborantka:
Jana Veselková

Charakteristika pracoviště
Oddělení klinické hematologie má udělenu akreditaci ČIA dle normy ČSN 15189:2013.
V roce 2015 proběhla reakreditace s dobou platnosti 5 let.
Oddělení klinické hematologie má část ambulantní a laboratorní.
Část ambulantní se skládá ze tří ambulancí a samostatné odběrové místnosti.
Laboratorní část tvoří laboratoř příjmu biologického materiálu a kompletace výsledků, laboratoř morfologie, laboratoř rutinní a speciální koagulace.
Oddělení klinické hematologie provádí diagnostiku hematologických onemocnění v celé šíři oboru. Má přiznán statut trombotického centra.
Nosným programem oddělení je vyhledávání, diagnostika a léčba vrozených a získaných
trombofilních stavů s následnou dispenzární péčí.
Oddělení každoročně pořádá Celostátní konferenci pro zdravotní laboranty a sestry.