Primář:
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Zástupce primáře:
RNDr. Pavla Hložková

Vedoucí laborantka:
Marie Svídová

Charakteristika pracoviště
Oddělení klinické biochemie zajišťuje analytickou, klinickou a edukační činnost v oboru klinická biochemie. Laboratoře OKB jsou pracovištěm akreditovaným u Českého institutu pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189: 2013. Oddělení klinické biochemie je tvořeno částí laboratorní, ke které patří úsek automatizované analýzy, úsek imunochemických metod a úsek speciálních metod, a dále částí klinickou, kterou tvoří ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů (jejíž součástí je Národní centrum pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií) a pracoviště pro provádění glukózového tolerančního testu. Pod správu OKB patří i analyzátory pro POCT (point of care testing), umístěné na klinických pracovištích nemocnice.

Akreditace pro další vzdělávací činnost
– specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání odborných pracovníků v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie
– specializační vzdělávání zdravotních laborantů (akreditace MZČR) v oboru klinická biochemie – praktická část