Přednosta
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.

Vrchní fyzioterapeut:
Mgr. Pavlína Svobodová