Přednosta
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Sekretariát:

+420 543 182 794
sekr.dvk@fnusa.cz 

Objednání – evidence pacientů:
+420 543 182 799

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

Vrchní sestra:
Marie Kyjovská

FNUSA

FREE
VIEW