Přednosta
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Michal Reška, Ph.D.

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.

Vrchní sestra:
Ladislava Badalíková, DiS.

.