Vrchní sestra
Miroslava Macurová

Zabezpečujeme služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků a pracujeme v přímé návaznosti na operační sály a zajišťujeme kompletní předsterilizační přípravu a sterilizací zdravotnických prostředků pro Centrální operační sály. Sterilizaci zdravotnických prostředků pro více než 40 pracovišť FNUSA i externí klienty (ceník placených služeb). V závislosti na typu zdravotnického prostředku (ZP) používáme sterilizaci fyzikální nebo nízkoteplotní chemickou. Kontrolujeme a vyhodnocujeme každý sterilizační proces. ZP je značen dle platné legislativy a ručíme za deklarovanou sterilitu.

Technologické vybavení CS splňuje nejmodernější požadavky. Jsme vybaveni velkokapacitními přístroji na mytí a dezinfekci instrumentária, kontejnerů a přepravních vozíků. Ke sterilizaci ZP využíváme nejmodernější parní sterilizátory a nízkoteplotní sterilizátor ke sterilizaci termolabilního materiálu. Každý přístroj je validován a pravidelně testován. Každý proces je řádně dokumentován softwarovým komunikačním systémem pro dezinfekční automaty a sterilizátory. Vydáváme pouze sterilní zdravotnické prostředky.