Ukončené projekty

MODERNIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ V OBLASTI PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ

Název projektu Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/10.08264
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 10
Projekt ve výši 10 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2012
Ukončení 30.10.2014

iop

MODERNIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ FNUSA PRO LÉČBU ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/19.09751
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 19
Projekt ve výši 30 901 000,00 Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.5.2015
Ukončení 31.12.2015

iop

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE VE FNUSA

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/10.08262
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 10
Projekt ve výši 6 635 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2012
Ukončení 30. 9. 2014

iop

KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ A PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM FNUSA

Název projektu Komplexní ekonomický a provozní informační systém FNUSA
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/09.08276
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 9
Projekt ve výši 20 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2012
Ukončení 30. 6. 2015

iop

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Název projektu Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07634
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 8
Projekt ve výši 70 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2014
Ukončení 31.5.2015

iop

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA PRO SEKUNDÁRNÍ PREVENCI O DOČASNĚ NEBO TRVALE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Název projektu Modernizace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/07.06908
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 7
Projekt ve výši 35 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2010
Ukončení 31.8.2014

iop

MODERNIZACE PRACOVIŠŤ FNUSA V OBLASTI PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ

Název projektu Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/07.06906
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 7
Projekt ve výši 35 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.10.2010
Ukončení 31.5.2013

iop

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA FN U SV. ANNY V BRNĚ

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/05.06571
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 5
Projekt ve výši 80 000 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace P
Zahájení 17.5.2010
Ukončení 31.12.2012

iop

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA FN U SV. ANNY V BRNĚ

Název projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN u sv.Anny v Brně
Registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/04.06066
Název programu Integrovaný operační program
Výzva 4.
Projekt ve výši 55 640 000,- Kč
Hradí 85 % IOP, 15 % vlastní zdroje
Realizace
Zahájení 1.12.2009
Ukončení 31.12.2010

iop