Plán seminářů I. neurologické kliniky na podzim 2020 je dostupný zde.