Datum: 23. listopadu 2018

Místo konání: Přednášková místnost I. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno, budova C1 – 6. NP

Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Přednášející: Andreas Puschmann, Lund

Plán seminářů – zimní semestr 2018/2019