Publikace „Nádory hlavy a krku“ byla na konci března slavnostně pokřtěna jejími autory prof. MUDr. Pavlem Šlampou, CSc. a doc. MUDr. Pavlem Smilkem, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Více informací zde.