Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

primář/ka Oddělení praktických lékařů

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství (resp. specializace II. stupně v oboru všeobecné lékařství)
  • praxe v oboru min. 10 let
  • platná licence České lékařské komory k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře (příp. doklad o podání žádosti o udělení licence)
  • organizační, řídící a komunikační dovednosti
  • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
  • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
  • znalost cizího jazyka
  • znalost práce na PC
  • bezúhonnost

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů,  návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici a Souhlasem se zpracování osobních údajů předloží zájemci nejpozději do 17. 8. 2020 do 15:00 osobně na Personální úsek Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, Personální úsek, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 005, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz
Kontakt pro dotazy ve věci administrace výběrového řízení: Mgr. Věra Kolouchová, tel. +420 543 183 400, e-mail: vera.kolouchova@fnusa.cz

V Brně dne 22. 6. 2020

 

 

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně