Oddělení klinické biochemie

přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na celý úvazek na pozici

odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků

Odborné požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání přírodovědného směru se zaměřením na biochemii nebo odbornou chemii (Mgr., RNDr., Ing.)
  • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ dle § 26 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění
  • probíhající nebo ukončená specializační příprava v oboru Bioanalytik pro klinickou biochemii dle legislativy ČR
  • znalost práce na PC, znalost anglického jazyka
  • organizační a komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a se Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci na sekretariát kliniky v elektronické podobě na adresu sekr.okb@fnusa.cz nebo prostřednictvím doručovatele na adresu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát OKB, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro dotazy: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., tel. +420 543 183 177, e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz, RNDr. Pavla Hložková, tel. +420 543 183 187, e-mail: pavla.hlozkova@fnusa.cz