ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31.12.2018
Počet lůžek: 886
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 221 539
Počet hospitalizovaných pacientů: 26 971
Počet zaměstnanců: 3 082 (evidenční počet)

Statistická data k 30.6.2019
Statistika, Rozvaha