ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Počet lůžek: 917
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 261 161
Počet hospitalizovaných pacientů: 27 124

Počet zaměstnanců: 3 046 (evidenční počet)Počet zaměstnanců: 3 046 (evidenční počet)