ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31.12.2017
Počet lůžek: 917
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 261 161
Počet hospitalizovaných pacientů: 27 124
Počet zaměstnanců: 3 051 (evidenční počet)

Statistická data k 30.9.2018
Statistika, rozvaha, výsledovka, pohledávky, závazky