Ing. Vlastimil Vajdák
ŘEDITEL NEMOCNICE

Asistentka ředitele
Stanislava Kleinová
+420 543 181 199
stanislava.kleinova@fnusa.cz

Ing. Zuzana Vaňková, MBA
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Mgr. Petr Kyzlink
NÁMĚSTEK PRO PRÁVNÍ VĚCI A PERSONALISTIKU
Mgr. Jana Zvěřinová
NÁMĚSTEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK
MUDr. Petr Krifta
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO INTERNÍ OBORY
MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO CHIRURGICKÉ OBORY
MUDr. Eva Kotulánová
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO SVLS
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO INTENZIVNÍ PÉČI
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
NÁMĚSTEK PRO VĚDU A VÝZKUM
Martin Kejík
NÁMĚSTEK PRO INFORMATIKU
 Ing. Marek Strnad
NÁMĚSTEK PRO INVESTIČNÍ ROZVOJ, TECHNIKU A PROVOZ

Ing. Gabriela Hloušková, MBA

pověřena řízením OBCHODNÍHO ÚSEKU

PharmDr. Vladimír Holub
VEDOUCÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Lenka Hamříková, DiS.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY
Mgr. Ing. Ivana Zálešáková
VEDOUCÍ ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
Bc. Miloslav Humpolíček
VEDOUCÍ ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ