MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ŘEDITEL NEMOCNICE

Sekteratiát:
+420 543 181 199

Asistentka ředitele, tisková mluvčí
Ing. Petra Veselá, DiS.
+420 543 182 052
petra.vesela@fnusa.cz

Ing. Zuzana Vaňková, MBA
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Mgr. Petr Kyzlink
NÁMĚSTEK PRO PRÁVNÍ VĚCI A PERSONALISTIKU
Mgr. Jana Zvěřinová
NÁMĚSTEK PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
MUDr. Petr Krifta
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO INTERNÍ OBORY
MUDr. Adam Peštál, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO CHIRURGICKÉ OBORY
MUDr. Eva Kotulánová
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO SVLS
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK PRO INTENZIVNÍ PÉČI
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
NÁMĚSTEK PRO VĚDU A VÝZKUM
Martin Kejík
NÁMĚSTEK PRO INFORMATIKU
 Ing. Marek Strnad
NÁMĚSTEK PRO INVESTIČNÍ ROZVOJ, TECHNIKU A PROVOZ

Bc. Radim Dembiňák

OBCHODNÍ NÁMĚSTEK

PharmDr. Vladimír Holub
VEDOUCÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Lenka Hamříková, DiS.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY
Mgr. Ing. Ivana Zálešáková
VEDOUCÍ ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
Bc. Miloslav Humpolíček
VEDOUCÍ ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ