Ing. Vlastimil Vajdák
ŘEDITEL NEMOCNICE

Asistentka ředitele
Stanislava Kleinová
+420 543 181 199
stanislava.kleinova@fnusa.cz

Ing. Pavla Seilerová
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK
Mgr. Jana Zvěřinová
NÁMĚSTEK
PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
NÁMĚSTEK PRO VĚDU A VÝZKUM
Ing. Petr Voráč
NÁMĚSTEK
ÚSEKU INVESTIČNÍHO ROZVOJE, TECHNIKY A PROVOZU

Ing. Lev Doležal
OBCHODNÍ NÁMĚSTEK

Ing. Martin Mareček
NÁMĚSTEK
ÚSEKU INFORMATIKY
Lenka Hamříková, DiS.
VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY
PharmDr. Vladimír Holub
VEDOUCÍ
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Mgr. et Mgr. Matěj Búřil
POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM
ODBORU PRÁVNÍCH VĚCÍ
Bc. Miloslav Humpolíček
VEDOUCÍ
ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ