Ing. Vlastimil Vajdák
ŘEDITEL NEMOCNICE

Asistentka ředitele
Stanislava Kleinová
+420 543 181 199
stanislava.kleinova@fnusa.cz

Mgr. Petr Kyzlink
NÁMĚSTEK PRO PRÁVNÍ VĚCI A PERSONALISTIKU
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Ing. Pavla Seilerová
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK
Mgr. Jana Zvěřinová
NÁMĚSTEK
PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
NÁMĚSTEK PRO VĚDU A VÝZKUM
 Jan Urbanec
pověřen řízením
ÚSEKU INVESTIČNÍHO ROZVOJE, TECHNIKY A PROVOZU

Ing. Gabriela Hloušková, MBA
pověřena řízením
OBCHODNÍHO ÚSEKU

Ing. Martin Mareček
pověřen řízením
ÚSEKU INFORMATIKY
Lenka Hamříková, DiS.
VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY
PharmDr. Vladimír Holub
VEDOUCÍ
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Mgr. Ing. Ivana Zálešáková
VEDOUCÍ
ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU
Bc. Miloslav Humpolíček
VEDOUCÍ
ODBORU BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ