PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

V návaznosti na usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. 10. 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a úkolů z něho vyplývajících pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byla vedením nemocnice provedena následující protikorupční opatření:
Byla zřízena protikorupční telefonní linka s číslem +420 543 184 076, na které s Vámi budou projednány veškeré připomínky a náměty, dále byla zřízena e-mailová adresa protikorupcni@fnusa.cz, na niž můžete zasílat své náměty, podněty a připomínky.
Veškerá sdělení, která nám poskytnete, budou odpovědně analyzována. Pokud nám sdělíte svoji adresu, na Vaše připomínky či náměty písemně odpovíme. Se závažnými sděleními bude seznámeno vedení nemocnice. Budou prošetřena, a pokud bude zjištěno, že Vaše připomínky jsou objektivní, zajistíme nápravu nedostatků či nedopatření, na která jste upozornili. Vedení nemocnice má zájem na tom, abychom poskytovali včasné a kvalitní služby a aby pacienti byli spokojeni. Svými podněty nám můžete pomoci naši práci zlepšovat.

Přehled poradenských společností Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je k dispozici zde.
Interní protikorupční program Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je k dispozici zde.
Etický kodex zaměstnance FNUSA je k dispozici zde.
Smlouvy zveřejněné v Registru smluv jsou dostupné zde.