Multicentrická etická komise FN u sv.Anny v Brně se schází na pravidelných schůzích 1x měsíčně (2. středa v měsíci). V případě potřeby svolává předseda mimořádná zasedání, obvykle 4. středu v měsíci. Zasedání se konají obvykle ve 13:00 v salonku stravovacího provozu FN u sv. Anny v Brně.
Materiály k projednání nového klinického hodnocení, ke kterému vydává komise multicentrické stanovisko, musí být dodány nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným zasedáním. U hodnocení posuzovaných lokálně a v případě předložení doplňující dokumentace je uzávěrka stanovena 10 pracovních dní před termínem zasedání. Při pozdějším dodání budou tyto dokumenty projednány až při následujícím jednání EK.
Termíny zasedání EK v roce 2019:
1. pololetí
9. 1. 2019
20. 2. 2019
13. 3. 2019
10. 4. 2019
15. 5. 2019
12. 6. 2019
2. pololetí
10. 7. 2019
14. 8. 2019
11. 9. 2019
9. 10. 2019
13. 11. 2019
11. 12. 2019