Multicentrická etická komise FN u sv.Anny v Brně se schází na pravidelných schůzích 1x měsíčně (2. středa v měsíci). V případě potřeby svolává předseda mimořádná zasedání, obvykle 4. středu v měsíci. Zasedání se konají obvykle ve 13:00 v salonku stravovacího provozu FN u sv. Anny v Brně.
Materiály k projednání nového klinického hodnocení, ke kterému vydává komise multicentrické stanovisko, musí být dodány nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným zasedáním. U hodnocení posuzovaných lokálně a v případě předložení doplňující dokumentace je uzávěrka stanovena 10 pracovních dní před termínem zasedání. Při pozdějším dodání budou tyto dokumenty projednány až při následujícím jednání EK.

Termíny zasedání EK v roce 2020:

1. pololetí

08. 01. 2020
12. 02. 2020
11. 03. 2020
15. 04. 2020
13. 05. 2020
10. 06. 2020

2. pololetí

08. 07. 2020
12. 08. 2020
09. 09. 2020
14. 10. 2020
11. 11. 2020
09. 12. 2020

Termíny zasedání EK v roce 2019:

2. pololetí
10. 07. 2019
14. 08. 2019
11. 09. 2019
09. 10. 2019
13. 11. 2019
11. 12. 2019
FNUSA

FREE
VIEW