V současné době není zveřejněna žádná nabídka k odprodeji nepotřebného majetku.