Českou kardiologickou společností byl letošní rok vyhlášený Rokem srdečního selhání. Proč kardiologických onemocnění přibývá? Možná tak trochu paradoxně díky šikovným invazivním kardiologům, zlepšená péče o akutní stavy totiž vede k nárůstu selhání. Své o tom ví dáma, která srdci dobře rozumí – Lenka Špinarová z I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/pripravujeme-lenka-spinarova-z-i-interni-kardioangiologicke-kliniky-fakultni-nemocnice-u-sv-anny-v-brne–1660683