Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

lékař/lékařka

se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, příp. lékaře zařazeného do oboru RFM s ukončeným  základním  interním event. neurologickým  kmenem

Odborné požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • specializace v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, případně zařazení do oboru
  • ukončený základní interní event. neurologický kmen
  • zájem o obor RFM
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
  • komunikativnost
  • schopnost samostatného rozhodování
  • předpoklady pro týmovou spolupráci
  • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: nejpozději  k 1. 9. 2019 nebo dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a doklady o dosaženém vzdělání předloží zájemci elektronicky na sekretariát kliniky na adresu sekr.ktlr@fnusa.cz  nebo prostřednictvím doručovatele na adresu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KTLR, Pekařská 53, 656 91, Brno, tel. +420 543 182 997.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D., tel. +420 543 183 001, e-mail:  michaela.sosikova@fnusa.cz