Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vrchní sestra Kliniky plastické a estetické chirurgie

 Požadavky:

  • VŠ nebo SŠ vzdělání, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, specializovaná způsobilost v intenzivní péči, perioperační péči nebo ve vybraných klinických oborech souvisejících s činností chirurgického pracoviště
  • praxe v oboru min. 10 let
  • organizační, řídící a komunikační dovednosti
  • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
  • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
  • znalost práce na PC
  • bezúhonnost

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů, návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci nejpozději do 28. 2. 2020 do 15:00 osobně na Odbor personalistiky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ul. Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, odbor personalistiky, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro dotazy: Mgr. Jana Zvěřinová, tel. +420 543 182 017, e-mail: jana.zverinova@fnusa.cz

 

V Brně dne 22. 1. 2020