Klinika
Diagnóza
Název studie
Hlavní zkoušející
Kontaktní osoba
I. neurologická klinikaKomplikovaná migrénaA PHASE 4, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND,PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ERENUMAB IN ADULTS WITH CHRONIC MIGRAINE AND MEDICATION OVERUSE HEADACHEMUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, 12TÝDENNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU ETRASIMOD U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ AŽ VYSOCE AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOUMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaKardiomyopatieRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST AG10 U SUBJEKTŮ SE SYMPTOMATICKOU TRANSTYRETHINOVOU AMYLOIDOVOU KARDIOMYOPATIÍDoc. MUDr. Jan Krejčí, PhD.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM A AKTIVNÍM KOMPARÁTOREM KONTROLOVANÉ, „TREAT THROUGH“ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST MIRIKIZUMABU U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ CROHNOVOU CHOROBOU (VIVID-1)MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaAkutní infarkt myokarduMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE II K VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI VHODNÉ DÁVKY HODNOCENÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU BAY 2433334 U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ČÍSLEM 20603MUDr. Martin NovákMUDr. Martin Novák, tel: 543 183 481, martin.novak@fnusa.cz
II. interní klinikaRevmatická artritida24TÝDENNÍ, MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU GSK3196165 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM A SARILUMABEM V KOMBINACI S KONVENČNÍMI SYNTETICKÝMI CHOROBU MODIFIKUJÍCÍMI ANTIREVMATICKÝMI LÉKY (DMARD) U PACIENTŮ SE STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU AKTIVITOU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY, KTEŘÍ VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ NA BIOLOGICKÉ DMARD A/NEBO INHIBITORY JANUSOVÝCH KINÁZMUDr. Radoslav RomanBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaCévní mozková příhodaMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PARALELNĚ USPOŘÁDANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 KE STANOVENÍ DÁVKY, ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU BAY 2433334 U PACIENTŮ PO AKUTNÍ NEKARDIOEMBOLICKÉ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 184 089, eva.bendova@fnusa.cz
Anestezilogicko-resuscitační klinikaPneumonieREADY 1: RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, AKTIVNĚ A PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU CUSA-081 U DYSFUNKČNÍCH CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH VSTUPŮ (CVAD)prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaOTEVŘENÉ, MULTICENTRICKÉ, POKRAČOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ DLOUHODOBOU ÚČINNOST A BEZPEČNOST MIRIKIZUMABU U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU - LUCENT 3MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaOTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2B POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU ABX464 JAKO UDRŽOVACÍ LÉČBY U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU ULCERÓZNÍ KOLITIDOUMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaSéronegativní revmatická artritida52TÝDENNÍ MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU GSK3196165 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM A TOFACITINIBEM V KOMBINACI S METOTREXÁTEM U PACIENTŮ SE STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU AKTIVITOU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY, KTEŘÍ VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ NA METOTREXÁTMUDr. Radoslav RomanBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaDiabetes mellitus 2. typu s ketoacidózouSTUDIE SEMAGLUTIDU ZAMĚŘENÁ NA SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ S DIABETEM 2.TYPU (SOUL)MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel: 543 182 280, jindrich.olsovsky@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPNÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, 52TÝDENNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU ETRASIMOD U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ AŽ VYSOCE AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITÍDOUMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaKardiomyopatieAPOLLO-B: RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PATISIRANU U PACIENTŮ S TRANSTHYRETINOVOU AMYLOIDÓZOU A KARDIOMYOPATIÍ (ATTR AMYLOIDÓZA S KARDIOMYOPATIÍ)Doc. MUDr. Jan Krejčí, PhD.Bc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaUlcerózní kolitidaRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ INDUKČNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ S PARALELNÍMI SKUPINAMI A RŮZNÝMI DÁVKAMI POSUZUJÍCÍ BEZPEČNOST, SNÁŠENLIVOST A OPTIMÁLNÍ DÁVKU PŘÍPRAVKU ABX464 V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ ZÁVAŽNOU AŽ VYSOCE ZÁVAŽNOU ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ VYKÁZALI NEDOSTATEČNOU ODPOVĚĎ, ZTRÁTU ODPOVĚDI NEBO NESNÁŠENLIVOST VŮČI NEJMÉNĚ JEDNÉ Z TĚCHTO VARIANT LÉČBY: LÉČBA IMUNOSUPRESIVY (TJ. AZATHIOPRIN, 6-MERKAPTOPURIN, METOTREXÁT), INHIBITORY FAKTORU NÁDOROVÉ NEKRÓZY ALFA [TNF-?], VEDOLIZUMAB, INHIBITORY JAK A/NEBO LÉČBA KORTIKOSTEROIDY.MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaAlzheimerova nemocMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 S PARALELNÍMI SKUPINAMI HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU T-817MA U PACIENTŮ S MÍRNOU KOGNITIVNÍ PORUCHOU V DŮSLEDKU ALZHEIMEROVY CHOROBY NEBO S MÍRNOU FORMOU ALZHEIMEROVY CHOROBYMUDr. Kateřina SheardováPhDr. Daria Hudspeth, tel: 543 184 086, daria.hudspeth@fnusa.cz
I. dermatovenerologická klinikaBěžná lupénkaSHROMÁŽDĚNÍ ANONYMNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH DAT PACIENTŮ V ROZSAHU DANÉM ELEKTRONICKÝM PROTOKOLEM NEINTERVENČNÍ STUDIE LIBERO-CZ (PROSPECTIVE, OBSERVATIONAL, NON-INTERVENTIONAL, MULTICENTER REAL-WORLD EVIDENCE (RWE) STUDY OF BRODALUMAB 210MG (KYNTHEUM®) TO MANAGE PATIENTS WITH MODERATE-TO-SEVERE PLAQUE PSORIASIS IN DAILY PRACTICE IN THE CZECH REPUBLIC)Prof.MUDr. Vladimír Vašků, CSc.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar předstojné žlázy - prostatyMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVEK SHR3680 V KOMBINACI S ANDROGEN DEPRIVAČNÍ TERAPIÍ (ADT) OPROTI BIKALUTAMIDU V KOMBINACI S ADT PŘI LÉČBĚ METASTAZUJÍCÍHO HORMONÁLNĚ SENZITIVNÍHO KARCINOMU PROSTATY S VYSOKOU NÁDOROVOU ZÁTĚŽÍMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubná novotvar boční stěny močového měchýřeRANDOMIZOVANÉ, NEZASLEPENÉ, MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, JEHOŽ CÍLEM JE STANOVIT ÚČINNOST A BEZPEČNOST DURVALUMABU PODÁVANÉHO S KOMBINOVANOU LÉČBOU GEMCITABINEM+CISPLATINOU V NEOADJUVANTNÍ TERAPII NÁSLEDOVANÉ MONOTERAPIÍ DURVALUMABU V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARCINOMEM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE INVADUJÍCÍM SVALOVINU (NIAGARA)MUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
I. dermatovenerologická klinikaAtopická dermatitidaA DOSE-RANGING, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE SAFETY AND EFFICACY OF TEZEPELUMAB ALONE OR COMBINED WITH TOPICAL CORTICOSTEROIDS IN MODERATE-TO-SEVERE ATOPIC DERMATITISProf.MUDr. Vladimír Vašků, CSc.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
Onkologicko-chirurgické odděleníZhoubný novotvar močovoduRANDOMIZOVANÉ, OTEVŘENÉ, KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ GLOBÁLNÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III HODNOTÍCÍ LÉČBU PRVNÍ LINIE DURVALUMABEM V KOMBINACI SE STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ A LÉČBU DURVALUMABEM V KOMBINACI S TREMELIMUMABEM A STANDARDNÍ CHEMOTERAPIÍ OPROTI SAMOTNÉ STANDARDNÍ CHEMOTERAPII U PACIENTŮ S NERESEKABILNÍM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM UROTELUMUDr. Jana Katolická, Ph.D.Mgr. Pavlína Prosecká, tel: 734 643 224, pavlina.prosecka@fnusa.cz
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuPercepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straněDVOUDÍLNÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE S PARALELNÍMI SKUPINAMI ZKOUMAJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU SENS-401 U PACIENTŮ SE ZÁVAŽNOU NEBO TĚŽKOU NÁHLOU SENZORINEURÁLNÍ ZTRÁTOU SLUCHUProf. MUDr. Rom Kostřica, CSc.prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., tel: 606 353 659, rom. kostrica@fnusa.cz
II. interní klinikaRoztroušená sklerózaMULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ INDUKČNÍ LÉČBU MIRIKIZUMABEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ PODSTOUPILI PŘEDCHOZÍ NEÚSPĚŠNOU KONVENČNÍ A BIOLOGICKOU LÉČBU LUCENT 1MUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
II. interní klinikaDiabetes mellitus 2. typu bez komplikacíRANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ, S PARALELNÍMI SKUPINAMI, MULTICENTRICKÁ STUDIE K PROKÁZÁNÍ ÚČINKŮ SOTAGLIFLOZINU NA ZDRAVOTNÍ PŘÍHODY U HEMODYNAMICKY
STABILNÍCH PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU PO ZHORŠENÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc, tel: 543 182 252, miroslav.soucek@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktRANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE·3 S·PARALELNÍMI SKUPINAMI, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST INTRAVENÓZNĚ PODÁVANÉHO PŘÍPRAVKU BIIB093 (GLIBENKLAMID) U·ZÁVAŽNÉHO CEREBRÁLNÍHO EDÉMU PO ROZSÁHLÉM HEMISFERÁLNÍM INFARKTUprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 184 089, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaMozkový infarktCOLCHICINE FOR PREVENTION OF VASCULAR INFLAMMATION IN NON-CARDIOEMBOLIC STROKE – A RANDOMISED CLINICAL TRIAL OF LOW-DOSE COLCHICINE FOR SECONDARY PREVENTION AFTER STROKEprof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Bc. Eva Bendová, tel: 543 184 089, eva.bendova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaAlzheimerova nemocMULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 S PARALELNÍM USPOŘÁDÁNÍM, HODNOTÍCÍ ÚČINNOST, BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST PŘÍPRAVKU AVP-786 (DEUDEXTROMETORFAN-HYDROBROMID [D6-DM]/CHINIDIN-SULFÁT [Q]) V LÉČBĚ AGITOVANOSTI U PACIENTŮ S DEMENCÍ ALZHEIMEROVA TYPUMUDr. Kateřina SheardováPhDr. Daria Hudspeth, tel: 543 184 086, daria.hudspeth@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaAkutní infarkt myokarduRANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2B, HODNOTÍCÍ BEZPEČNOST A ÚČINNOST PŘÍPRAVKU MEDI6012 U SUBJEKTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACÍ ST ÚSEKUMUDr. Martin NovákMUDr. Martin Novák, tel: 543 183 481, martin.novak@fnusa.cz
II. interní klinikaCrohnova nemocMULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ DVOJITĚ ZASLEPENÁ KLINICKÁ STUDIE FÁZE 3 KONTROLOVANÁ PLACEBEM HODNOTÍCÍ PERORÁLNĚ PODÁVANÝ OZANIMOD JAKO INDUKČNÍ TERAPII STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ AŽ ZÁVAŽNÉ CROHNOVY CHOROBYMUDr. Jan UlbrychBc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz
I. neurologická klinikaDědičná a idiopatická neuropatiePLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ RANDOMIZOVANÉ VYŘAZOVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 2 S ROZŠÍŘENÝM ZAŘAZOVÁNÍM SUBJEKTŮ, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU BIIB074 PŘI LÉČBĚ BOLESTI U SUBJEKTŮ S POTVRZENOU NEUROPATIÍ TENKÝCH VLÁKEN, KTERÁ JE IDIOPATICKÁ NEBO JE SPOJENA S DIABETES MELLITUSMUDr. Eduard Minks, Ph.D.Lucia Poláčková, tel: 604 755 084, lucia.polackova@fnusa.cz
I. interní - kardioangiologická klinikaKardiomyopatie při jiných nemocechMULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PRODLOUŽENÁ STUDIE FÁZE III PRO POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI DENNÍHO ORÁLNÍHO UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU TAFAMIDIS MEGLUMINE (PF-06291826) 20 MG, NEBO 80 MG U SUBJEKTŮ S DIAGNOSTIKOVANOU TRANSTHYRETINOVOU KARDIOMYOPATIÍ (TTR-CM)Doc. MUDr. Jan Krejčí, PhD.Bc. Zuzana Hrdličková, tel: 603 560 070, zuzana.hrdlickova@fnusa.cz