Oddělení klinických studií poskytuje komplexní služby při realizaci a zahájení studie ve FNUSA-ICRC

  • zpracování a vedení databáze „feasibility study“ čili proveditelnosti dané studie v nemocnici
  • start-up fáze- komunikace se sponzorem externě zadávané studie, s hlavním zkoušejícím a s dalšími spolupracujícími pracovišti, jako je nemocniční lékárna, laboratoře nebo pracoviště zobrazovacích metod. V rámci této fáze je oddělením také zajišťována revize smluv ke klinickým hodnocením z hlediska právního (zajišťuje Odbor právních věcí ÚŘ-OPVa ekonomického.
  • zajištění fakturace v průběhu klinického hodnocení
  • zabezpečování laboratorních certifikátů a referenčních mezí
  • podpora v oblasti vyplácení náhrad cestovného pacientům
  • zajištění kvalifikovaných studijních koordinátorek, které mohou pomoci s administrativní stránkou studie přímo na klinikách
  • organizace školení GCP
  • smlouvy o spolupráci s externími pracovišti z České republiky (zajišťuje Odbor právních věcí ÚŘ-OPV)