FNUSA-ICRC nabízí komplexní služby při provádění a zajišťování klinických studií v prostředí transparentním pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

FNUSA-ICRC disponuje klinickým zázemím Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a vlastní špičkovou technologickou infrastrukturou pro provádění náročných studií. Díky mnohaletým zkušenostem a vysoké odbornosti patří naši lékaři a výzkumné týmy mezi špičky v oboru.

Oddělení klinických studií (OKS) je již od roku 2009 primárním kontaktním místem pro oblast klinického hodnocení, zajišťuje veškerou komunikaci mezi FNUSA-ICRC a zadavateli klinických studií nebo zadavatelem pověřenými subjekty.