Termín konání: 7. 2. 2014

Místo: Dvorana Rektorátu VUT Brno, Antonínská 1

Pořadatel: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

přednosta prof. R. Kostřica, CSc.

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU Brno

Pekařská 53, 656 91 Brno

Pod záštitou: České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP

 

7.2.2014 se uskutečnil  II. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se nově konala v historické budově Rektorátu VUT zařazené do evidence seznamu kulturních památek.

Odborný program probíhal v novobarokní aule a byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek s důrazem na praktickou prezentaci zajímavých případů. První část programu byla věnována  chirurgické léčbě středoušních zánětů a současným trendům středoušní chirurgie.  Druhá část byla zaměřena na problematiku kochleárních implantací.  V prvním příspěvku byla prezentována specifika středoušní operativy u dětí a chirurgického řešení projevů adhezivní otitidy (J.Machač, Klinika dětské ORL, Brno).  Další dvě přednášky, bohatě dokumentované videoprezentacemi,  byly věnovány rekonstrukčním výkonům – myringoplastikám (R.Lenert, Slezská nemocnice Opava) a rekonstrukcím středoušních kůstek – osikuloplastikám  (B.Gál, FN u sv. Anny, Brno). Hojně diskutovány byly následující dva příspěvky, zaměřené  na sanační středoušní operace a na preference otevřených a zavřených technik (K.Zelník, FN Ostrava) a projevy a řešení komplikací středoušních zánětů (L.Školoudík, FN Hradec Králové).  Soubor pacientů operovaných na brněnské ORL klinice pro otosklerózu prezentoval  P.Smilek (FN u sv.Anny, Brno). Velmi zajímavým příspěvkem byla přednáška  M.Chovance (FN Motol, Praha) na téma ifratemporálních přístupů při řešení nádorů spánkové kosti.  Druhá část odborného programu byla uvedena představením nově se rozvíjejícího centra kochleárních implantací v Brně (T.Talach, FN u sv. Anny, Brno). Účastníkům bylo referováno o sérii prvních pacientů implantovaných v brněnském centru, zdůrazněny indikační kritéria a cíle centra. Vrcholem odborného programu a jeho završením  byl příspěvek odborného garanta brněnského implantačního centra,  Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartnera z vídeňské univerzitní nemocnice, který se podělil se svými bohatými zkušenostmi s kochleárními implantacemi a nastínil trendy a vize, kterým by se měla tato oblast měla v následujících letech ubírat.

Po odborném programu následovala společenská část ve dvoraně rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti ( 196 účastníků), bohatému odbornému programu i vydařené společenské části, se druhý ročník Brněnského ORL dne  stal  vítanou příležitostí  nejen k odbornému obohacení, ale i k vzájemnému setkání ,  příspěvkem  k  upevnění přátelských vztahů a stal se příslibem rozvíjející se tradice do budoucích let .

Za pořadatele,

Břetislav Gál