Lidové noviny | 01.02.2017
Mohou být přínosné u pacientů s bolestí obtížně zvladatelnou běžnými léky,“ říká lékařka Centra pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Lenka Klimešová.