http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/FNUSA-ICRC-V-Cesku-se-poprve-v-historii-uskutecni-Svetovy-spankovy-kongres-507267