MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., lékař Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byl zvolen od 1. 1. 2017 do funkce předsedy zdravotní komise Českého veslařského svazu se sídlem v Praze.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Fakultni-nemocnice-u-svate-Anny-ma-zastoupeni-v-Ceskem-veslarskem-svazu-476834