https://www.vitalia.cz/clanky/epilepticke-zachvaty-v-detstvi/