https://brnensky.denik.cz/z-regionu/chteji-pomoci-misto-toho-schytavaji-ranyu-utoku-na-lekare-a-zachranare-pribyva-20180728.html