Ve dnech 12. a 13. října 2018 se v krásném prostředí jihomoravského Mikulova uskutečnila 5. Česká ORL akademie. Pořadatelem letošního ročníku byla Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně. O tom, že tento vzdělávací projekt odborné společnosti se těší vzrůstající oblibě nejen mezi mladými lékaři, svědčí rekordní počet 185 účastníků, z nichž 120 bylo rezidentů v atestační přípravě.

Odborný program byl jako tradičně věnován čtyřem komplexně zpracovaným tematickým blokům v rozsahu doporučeném pro atestační zkoušku. Letošními prezentovanými tématy byly: traumatologie a onemocnění jícnu (Gál, Šlapák), zánětlivé nemoci hltanu (Komínek, Astl), nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy (Chrobok, Betka) a chirurgie štítné žlázy (Plzák, Betka).  Nedílnou součástí akademie byla i možnost aktivní prezentace mladých lékařů. Dvoukolovým výběrem bylo odbornou komisí vybráno 6 nejlepších prací, jejichž autoři byli oceněni (obr.) a vybrané příspěvky měli autoři možnost formou krátkého ústního sdělení prezentovat před ostatními účastníky akademie. I přes nabitý odborný program si všichni účastníci v příjemné atmosféře užili společenský večer při sklence moravského vína a za doprovodu cimbálové muziky a reprodukované hudby.

Letošní ročník ORL akademie završil první pětiletý výukový cyklus předatestační přípravy. Průběh dosavadních ročníků jednoznačně prokázal, že filozofie akademie nabízející komplexní a systematický přehled stěžejních tematických okruhů ORL oboru prezentovaných nejzkušenějšími odborníky, má své pevné místo v kalendáři odborných akcí a to nejen pro lékaře v předatestační přípravě. Za brněnskou kliniku jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět k tomuto úspěšnému projektu.

 

MUDr. Miroslav Veselý

prezident kongresu, Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

garant kongresu, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF a FN u sv. Anny v Brně