18. 11. 2019

18. listopadu je Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day – EAAD). Jedná se o celoevropskou kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem.

EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC).  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se ke kampani dlouhodobě připojuje.

Ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro antibiotika se na kampani podílejí především Antibiotické středisko Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU společně s nemocniční lékárnou. Celý týden jsou v areálu nemocnice na různých veřejných místech vyvěšeny plakáty, upozorňující pacienty na problematiku nadužívání antibiotik. Na intranetu nemocnice se pak pravidelně objevují tematická sdělení, která vzdělávají zaměstnance nemocnice a v nejbližším čísle nemocničního časopisu Svatoanenské listy vyjde článek, zabývající se problematikou bakteriální rezistence podrobněji. O kampani jsou rovněž informováni studenti Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU.

Antibiotická rezistence dnes představuje jednu z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou součástí nemocničního prostředí, kde mohou zvýšit nemocnost nebo průměrnou délku pobytu v nemocnici. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, stejně tak jako ve většině velkých nemocnic, pracuje antibiotické středisko, které ovlivňuje a usměrňuje spotřebu antibiotik s cílem zachovat jejich účinnost do dalších let. „Děje se tak pomocí monitorování spotřeby antibiotik, vydávání závazných doporučení pro terapii a profylaxi, edukací lékařů i studentů medicíny formou přednášek či článků. Především se ale jedná o rutinní práci při potvrzování a validování antibiotik vázaných na povolení antibiotického střediska a každodenní konzultační činnost,“ uvedla vedoucí Antibiotického střediska Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU MUDr. Renata Tejkalová. V rámci monitorování vývoje lokální rezistence v nemocnici je rovněž nezbytná spolupráce s Oddělením hygieny a epidemiologie FNUSA. Velmi potřebná je i úzká spolupráce antibiotického střediska s  nemocniční lékárnou. „V naší republice se totiž stále častěji setkáváme s výpadky základních antibiotik (naposledy oxacilin a amoxicilin/kys.klavulanová). Při léčení určité infekce jsme tak nuceni sáhnout ke kompromisnímu, ne vždy optimálnímu řešení, což k racionálnímu používání antibiotik rozhodně nepřispívá,“ uzavřela téma MUDr. Renata Tejkalová.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

14. 11. 2019

Novinek ohledně výzkumu medicinálního konopí je hned několik. Došlo například ke vzniku Cannabis Research Center (CRC), tedy centra výzkumu konopí, jehož iniciátorem a jedním z členů je i Klinicko-farmakologická jednotka Mezinárodního centra vědeckého výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Cílem centra je zajistit komplexní výzkum konopí. „Mělo by to být studium DNA konopí, křížení nových typů dle požadavků lékařů a pacientů, získávání obsahových látek, vznik nových lékových forem, testování obsahových látek z konopí na buněčných kulturách, aplikace na nádorové buňky, následně testy na zvířatech a vrcholem by mělo být využití v klinických studiích – tedy testování získaných látek na dobrovolnících a pacientech,“ uvedl vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky FNUSA-ICRC MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

Zájem o spolupráci již projevilo několik klinik, konkrétně je například možná kooperace v oblasti ortopedie či neurologie. „S kolegy z ortopedie plánujeme klinická sledování účinků konopí na bolesti kloubů při různých onemocněních. Například při artrózách kyčlí či kolen, dále na bolesti při postižení ramenního kloubu, v rehabilitaci po ortopedických výkonech, k léčbě časně se chronifikující bolesti. Ve spolupráci s neurology bychom chtěli podpořit vytváření silných vědeckých dat v neurologických indikacích. Například léčba bolestí a spasticity u roztroušené sklerózy či při léčbě projevů Parkinsonovy nemoci. Nabízí se i spolupráce s dermatology při místním podání léčebného konopí. Tady ale budeme muset pokročit v extrakčních technikách účinných látek z konopí, abychom mohli vyrobit kvalitní a definované masti či krémy na míru pacientům,“ upřesnil MUDr. Radovan Hřib, vedoucí Centra pro léčbu bolesti Anestezilogicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU.

Do léčby konopím se zapojuje v České republice čím dál více lékařů i pacientů. Od začátku tohoto roku do konce října ho lékaři předepsali svým pacientům (2816 unikátních pacientů) téměř 12 kilogramů. V loňském roce to bylo ke stejnému datu pouze 3,5 kg (811 unikátních pacientů). Konopí nejčastěji předepisují neurologové, onkologové, revmatologové a lékaři z ambulancí bolesti.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

14. 11. 2019

Alzheimer nadační fond, tři nadšené mladé dámy a kolektiv autorů vytvořil unikátní knihu, která popisuje Alzheimerovu nemoc doslova od A do Z. Jsme pyšní na to, že Mgr. Hana Marková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová jsou členky společného projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Kognitivního centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Czech Brain Aging Study (CBAS).

Vedoucí výzkumného týmu Kognitivní poruchy a demence FNUSA-ICRC, prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., přispěl do publikace úvodním slovem a MUDr. Kateřina Sheardová, vedoucí Výzkumného centra pro poruchy paměti FNUSA-ICRC v Brně, napsala kapitolu o nejnovějších poznatcích v oblasti prevence onemocnění a nefarmakologických intervencích. Na psaní knihy se podíleli i další členové projektu CBAS, například MUDr. Ondřej Lerch, MUDr. Jiří Cerman, Ph.D. a MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

„K napsání knihy nás inspirovala naše každodenní práce s pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich blízkými, kteří se snaží původu onemocnění co nejlépe porozumět. Nejčastější dotazy, které v ambulanci slýcháme, se týkají i toho, jak s onemocněním sám bojovat, jak mu eventuálně předcházet. Aktivní přístup k léčbě je pacienty i rodinou vnímán velmi pozitivně. Dostatek informací o průběhu onemocnění zase pomáhá pečovatelům co nejlépe reagovat na potřeby nemocného a sám si udržet psychické zdraví v této obtížné situaci. Tato kniha kromě odpovědí na všechny tyto otázky přináší i praktické rady, které mohou v běžné péči o pacienta s demencí pomoci,“ shrnula pocity z tvorby publikace Kateřina Sheardová.

Kniha si klade za cíl zorientovat čtenáře v bludišti otázek spojených s Alzheimerovou nemocí. Svým stylem a použitým jazykem je dostupná každému. Užitečné informace si v ní najde i ten, kdo se s touto nemocí ještě nesetkal, kniha může být inspirací i pro profesionály či studenty se zájmem o tuto problematiku. Není zapotřebí číst ji od začátku do konce, každý si tam může najít právě to, co ho zajímá a k vynechaným kapitolám se třeba vrátit později.

Publikace V bludišti jménem Alzheimer se dá koupit ve všech dobrých knihkupectvích, a navíc je k dispozici také jako e-kniha.

Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých oblastech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence – tzn. ztráty kognitivních schopností vedoucí k nesoběstačnosti – u osob starších 65 let – k prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození dalších kognitivních, ale i fyzických schopností. Péče o pacienty je velmi časově i finančně náročná a náklady na ni jsou v současné době vyšší než náklady na zdravotní potíže související například s kouřením nebo s cukrovkou. 

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz
Ing. Jiří Erlebach, PR FNUSA-ICRC, tel. +420 731 516 374, jiri.erlebach@fnusa.cz

Podpořeno projektem č. LQ1605 (MŠMT ČR, NPU II)

5. 11. 2019

Projekt PanCareLIFE, který si dal za úkol zvyšovat kvalitu života dětí a mladých pacientů vyléčených z nádorového onemocnění po celý jejich život, pokračuje navazujícím projektem PanCareFollowUp podpořeným z programu Horizont 2020 Evropské unie. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) se stalo členem výzkumného konsorcia tohoto projektu, a právě v Brně proběhlo první výzkumné setkání.

Moderní medicína dokáže v dnešní době vyléčit více než 80 % dětských pacientů s onkologickými problémy, což je oproti nedávné historii skokový rozdíl. Od běžně používaného milníku tzv. pětiletého přežití – kdy po pěti letech bez návratu onemocnění byl pacient považován za vyléčeného nebo v dlouhodobé remisi – se úhel pohledu častěji obrací k dlouhodobému přežití a jeho kvalitě. Je stále zřejmější, že tuto skupinu pacientů je nutné sledovat neustále. Většina vyléčených pacientů si totiž do dalšího života odnáší handicap v podobě vedlejších následků chemoterapie či radioterapie nebo samotného onemocnění jako jsou například problémy s fertilitou, metabolické nebo hormonální problémy, potíže se srdcem a další. Také se přišlo na to, že mají celkově „křehčí zdraví“ (orig. frailty) a jejich organismus rychleji stárne, tedy že již po čtyřicítce jsou na tom zdravotně stejně jako „zdravá“ populace ve věku šedesáti let.

V roce 2016 proto vznikla ve FNUSA-ICRC dispenzární ambulance OCHO, pro dlouhodobé sledování pozdních následků, která je určena pro bývalé pacienty Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno po dovršení osmnácti let věku. „OCHO poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči pacientům, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Kepák, klinický onkolog z výzkumného týmu Pediatric Oncology Translational Research FNUSA-ICRC. „Jde také o specializované výzkumné pracoviště, které realizuje a bude realizovat výzkumy zaměřené na zdraví a kvalitu života těchto pacientů.“ Již nyní probíhá například úzká spolupráce s výzkumným týmem Buněčná a molekulární imunoregulace zaměřená na výzkum předčasného stárnutí buněk (v rámci projektu ENOCH).

Tyto aktivity významně přispěly k tomu, že se FNUSA-ICRC stala jednou ze čtyř klinik, v nichž proběhne výzkumná část projektu PanCareFollowUp. Kromě brněnské instituce, která na něm spolupracuje s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, jsou v projektu PanCareFollowUp zastoupeny ještě kliniky v belgické Lovani, italském Janově a švédském Lundu, celkem je zapojeno dvanáct států, hlavní koordinátor je z Nizozemska. „Prvním klíčovým cílem projektu bude sestavení komplexních guidelines, tedy postupů, jakou preventivní péči přesně zvolit v případě každého jednotlivého pacienta,“ řekla Mgr. Kateřina Kepáková, koordinátorka výzkumu. „Na základě těchto postupů a diskuse s pacientem o jeho potřebách by pak měl mít každý optimálně nastaven svůj vlastní celoživotní plán preventivních vyšetření. Výsledkem by měla být kvalitní prevence individuálních zdravotních rizik na straně pacientů, jejich aktivní zapojení do péče o své zdraví a samozřejmě i finanční úspora pro zdravotní systém. Skrze zavedení tohoto takzvaného modelu péče PanCareFollowUp tak budeme mít přímý přístup k tomu nejkvalitnějšímu, co v oblasti pozdních následků v dětské onkologii vzniká.“ V současné době probíhá počáteční fáze; to nejdůležitější, tedy dokončení souboru guidelines, jejich otestování a vyhodnocení na čtyřech výzkumných klinikách, proběhne v letech 2020-2021.

Informace pro vyhodnocení modelu péče PanCareFollowUp se budou získávat pomocí dotazníkového šetření, a to jak mezi pacienty, tak mezi ošetřujícím personálem i vedením klinik. Ve Švýcarsku, které je také členem projektu, se následně budou získaná data vyhodnocovat a proběhne měření nákladovosti péče. „Součástí projektu je také preimplementační studie,“ dodala Kepáková. „Půjde o sérii rozhovorů s lékaři o současné praxi, definují se případné problémy a dotazováni budou samozřejmě i pacienti.“ Tohoto dotazování se zúčastní i další odborníci, za FNUSA-ICRC například prof. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D., který s lékaři ambulance OCHO výzkumně i klinicky spolupracuje – aktuálně na projektu Onco-Heart.

V průběhu listopadu proběhne v rámci studie ještě jedna diskuse s bývalými pacienty. „V naší kohortě, tedy skupině, z níž vybereme dvě stě pacientů pro dotazníkové šetření PanCareFollowUp, máme jednak pacienty z databáze Dětské nemocnice FN Brno, pak pacienty dá se říct ztracené ze sledování, tedy ty, které jsme si aktivně vyhledali, a poslední skupinu tvoří pacienti, kteří se přihlásili sami,“ doplnila Kepáková. „Na tomto místě bych ráda poděkovala členům spolku Společně k úsměvu. Velice úzce a aktivně s námi spolupracují.“ Spolek Společně k úsměvu sdružuje mladé lidi, mající jedno společné – v dětském věku porazili rakovinu a v současné době pomáhají mimo jiné svými zkušenosti těm, kteří s ní právě bojují. Předsedkyně spolku, Mgr. Lucie Štrublová, s ambulancí OCHO spolupracuje s vlastním výzkumným projektem Nutrice CCS 2017, realizovaným FNUSA-ICRC, zaměřeným na specializované nutriční poradenství pro pacienty vyléčené z dětských nádorových onemocnění.  

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 602 529 058, dana.lipovska@fnusa.cz
Ing. Jiří Erlebach, PR FNUSA-ICRC, tel. +420 731 516 374, jiri.erlebach@fnusa.cz

4. 11. 2019

Chřipková epidemie obvykle začíná koncem listopadu a trvá do začátku března. Na rozdíl od nachlazení je chřipka poměrně vážné, systémové onemocnění, které může vést k rozvoji závažných komplikací i u zdravých jedinců. Pomáhá očkování.

Chřipka je navíc vysoce nakažlivé, snadno přenosné infekční onemocnění. „Projeví se zejména prudce stoupající vysokou teplotou až kolem 39 stupňů, bolestí kloubů a svalů, dráždivým kašlem, bolestí hlavy a výraznou únavou,“ upozornila primářka Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Ivana Bogrová.

Proti chřipce se můžeme chránit očkováním, které právě teď probíhá. „Po očkování se protilátky vytvoří asi za 14 dní, proto doporučuji očkovat nejpozději do dvou týdnů do očekávaného nástupu sezónního výskytu, obvykle to bývá od konce listopadu do začátku března,“ uvedla primářka Ivana Bogrová.

Očkuje se jednou dávkou a vhodné je opakovat očkování vždy za rok vzhledem ke každoročním změnám cirkulujících kmenů viru a relativně krátké době trvání imunity v porovnání s jinými druhy očkování. „Očkování sice neochrání na sto procent, ale pokud se člověk nakazí, má chřipka prokazatelně mírnější průběh – nižší horečky a kratší trvání,“ dodala MUDr. Ivana Bogrová.

Fakultní nemocnice u sv. Anny nabízí svým zaměstnancům očkování proti chřipce zdarma v rámci svých zaměstnaneckých benefitních programů. Chronicky nemocní pacienti a osoby nad 65 let ho mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Samotné očkování probíhá u praktického lékaře daného pacienta – ten také podá podrobnější informace.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 602 529 058, dana.lipovska@fnusa.cz

1. 11. 2019

Před sto lety, na podzim roku 1919, vznikla v Brně oficiálně první chirurgická klinika. Chirurgický obor byl v nemocnici u svaté Anny zastoupen od jejích počátků v 18. století. Oddělení zevních nemocí, jak se tehdy chirurgické oddělení nazývalo, mělo rozsáhlou operační činnost, pokrokové léčebné metody i moderní vybavení.

Založení Masarykovy univerzity si v roce 1919 vyžádalo vznik několika klinik, mezi jinými i té chirurgické. Prvním přednostou se stal Július Petřivalský z pražské Jiráskovy kliniky. „Stoletá historie je úctyhodná, zvláště když se váže ke vzniku slavné univerzity a její lékařské fakulty, ale rovněž i proto, že v ní pracovala řada vynikajících chirurgických osobností. Všem patří velké poděkování za perfektní péči o nemocné, rozvoj a spolupráci včetně té mezinárodní. Stoletá tradice je zavazující, ale současně motivující pro příští generace. Vede nás k další enormní snaze implementovat nejnovější poznatky vědy do medicíny, využívat nejmodernější technologie, rozvíjet specializované programy ve prospěch našich nemocných, vysokou úroveň ošetřovatelské péče, ale také výuku pregraduální i postgraduální držet na nejvyšší možné úrovni,“ uvedl k výročí přednosta I. chirurgické kliniky FNUSA a LF MU prof. MUDr. Ivan Čapov.

Nyní pracuje na I. chirurgické klinice 33 lékařů a 120 zaměstnanců nelékařského zdravotnického personálu (všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky a sanitáři). Klinika poskytuje v současné době komplexní 24hodinovou péči pro pacienty s chirurgickou problematikou. Kromě všeobecné chirurgie se specializuje také na další související oblasti, například traumatologii, hrudní chirurgii, onemocnění kolorekta, chirurgii pánevního dna, endokrino-chirurgickou problematiku nebo chirurgickou léčbu onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest. Nedílnou součástí je i výuka studentů lékařské fakulty.

„Když se člověk podívá do historie, je neuvěřitelné, jaký medicína za sto let udělala pokrok. Ale kvalitní medicína – bez ohledu na technický vývoj – stojí na kvalitních lidech. A já jsem pyšný na to, jaké má naše chirurgie celorepublikově dobré jméno. Přál bych jí další úspěšná léta se spoustou spokojených a vyléčených pacientů,“ komentoval výročí ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák a přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov k tomu dodal: „Přál bych klinice, aby se dočkala nového bloku operačních oborů poblíž centrálních operačních sálů, aby konečně vznikl funkční společný nízkoprahový příjem v nemocnici, který bude mimo I. chirurgickou kliniku. V oblasti personální bych byl rád za řadu nových mladých zapálených chirurgů a také dostatek zdravotnického personálu, abychom mohli otevřít celé oddělení a pracovat naplno. Přál bych nám všem, abychom měli klid na práci a mohli se naplno věnovat i vědeckovýzkumné činnosti. To nejcennější, co klinika má, je kompaktní kolektiv lékařů a zdravotních sester.“

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 602 529 058, dana.lipovska@fnusa.cz

30. 10. 2019

Své zdraví s odborníky konzultovaly necelé tři stovky lidí.

Necelé tři stovky zájemců navštívily preventivně osvětovou akci u příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Vše zakončila veřejná přednáška o mozkové mrtvici.

Návštěvníci si nejčastěji nechávali měřit tlak a krevní cukr, zajímalo je také, jakou mají krevní skupinu, jak správně pečovat o chrup nebo co udělat pro to, aby předešli cévní mozkové příhodě. „Přišla jsem se podívat už podruhé, loni jsem vyzkoušela všechno, co tady bylo k dispozici, letos jsem si také prošla všechna stanoviště,“ uvedla pětapadesátiletá paní Zdena a dodala, že své zdraví si kontroluje pravidelně, ale nikdy by ji nenapadlo, že s mrtvicí může souviset také například správná dentální hygiena. „Málokdo totiž ví, že bakterie způsobující zubní kaz a onemocnění dásní, může proniknout do krevního řečiště, kde je riziko vzniku sraženin, které způsobují infarkt či mrtvici,“ řekla k tématu dentální hygienistka Marie Dlouhá ze Stomatologické kliniky FNUSA.

Cílem akce, kterou pořádal již pošesté Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC v čele se svým výzkumně-vzdělávacím programem HOBIT (hodina biologie pro život) a ve spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bylo především zvýšit osvětu ohledně cévní mozkové příhody. Zájemci se tak dozvěděli o primární prevenci a především o tom, jak správně rozpoznat příznaky mozkové mrtvice i jak na ně reagovat. „Devadesát procent mrtvic je způsobeno 10 hlavními rizikovými faktory, mezi které patří například vysoký krevní tlak, fibrilace síní, nezdravá strava, vysoký cholesterol, nadváha, kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu. Obecně lidé sice většinou tyto faktory znají, ale téma je potřeba neustále připomínat,“ dodala organizátorka akce a manažerka programu HOBIT Hana Maršálková.

Osvětová akce je součástí programu HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT. Jeho cílem je předávat lidem pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním či mozkovým infarktem. O programu HOBIT se více dozvíte na webu projektu www.projekthobit.cz, najdete jej také na sociálních sítích Facebook, Instagram či na Youtube.

  

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 602 529 058, dana.lipovska@fnusa.cz

Tisková zpráva, 25.10.2019, Brno

Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC v čele se svým výzkumně-vzdělávacím programem HOBIT (hodina biologie pro život) a ve spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zvou zájemce 29. října na Světový den cévní mozkové příhody. Osvětová akce s nejrůznějšími zdravotnickými stanovišti se uskuteční přímo v prostorách nemocnice, konkrétně ve foyer budovy O1.

Jak vzniká mrtvička a jak jí předejít? Máte mozek, tělo a paměť v kondici? Máte v pořádku cukr, tlak a chcete se dozvědět víc o své tělesné kondici nebo o tom, jakou máte krevní skupinu? Na všechny tyto otázky dostanou zájemci odpovědi v prostorách foyer budovy 01 (u kavárny) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, a to 29. října v čase od 8 do 14 hodin. Již šestý ročník akce navazuje na celosvětovou kampaň World Stroke Organization, která je letos věnována prevenci.

Zdravotníci návštěvníkům změří tlak, hladinu cukru a zjistí jim krevní skupinu, nabídnou rozbor stavby těla, kognitivní testy, předvedou správnou dentální hygienu. Chybět nebudou ani ergoterapeutické ukázky rehabilitace po cévní mozkové příhodě nebo měření množství oxidu uhelnatého ve výdechu. Zájemci se také dozví, jak poskytnout první pomoc při cévní mozkové příhodě nebo jakým způsobem jí lze předejít. „To, že je potřeba zdravě jíst, nekouřit a mít dostatek pohybu, abychom se chránili před mrtvicí, veřejnost dobře zná. Závažným rizikovým faktorem je ale také fibrilace síní, která může mít fatální následky. Proto kromě dodržování zdravého životního stylu doporučuji si pravidelně kontrolovat puls na zápěstí. Pokud je někdy nepravidelný, ihned navštivte lékaře, který případnou fibrilaci síní diagnostikuje a pomůže předejít vážným důsledkům. Při léčbě je pak nutné užívat předepsané léky na ředění krve, léky proti srážlivosti krevních destiček jsou nedostatečné,“ říká neurolog prof. Robert Mikulík z FNUSA-ICRC.

Právě fibrilace síní (nepravidelnost srdečního rytmu) je onemocnění, které stojí za čtvrtinou mrtvic u osob starších 80 let. Srdeční síně se při ní správně nestahují, ale fibrilují, a tak se může krev shlukovat do krevních sraženin, které v mozku způsobí mozkovou mrtvici.

Zajímavosti k rizikovým faktorům mozkové mrtvice:

  • 90 % mrtvic je způsobeno 10 hlavními rizikovými faktory, mezi které patří např. vysoký krevní tlak, nedostatek pohybu, nezdravá strava, vysoký cholesterol, nadváha, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, onemocnění srdce a cukrovka.
  • Samotný vysoký krevní tlak způsobuje asi polovinu mrtvic.
  • Bylo prokázáno, že pouhým omezením soli se sníží riziko vysokého krevního tlaku o 20 %.
  • Fyzicky aktivní lidé mají o 25 – 30 % nižší riziko CMP (cévní mozkové příhody).
  • Kuřáci mají až 9x vyšší riziko vzniku CMP.
  • Počet CMP se zvyšuje již od 40. roku, maximum je po 60. roce života.

Tisková zpráva, 22.10.2019, Brno

Větší komfort při práci poskytne operatérům Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU nový akumulátorový dermatom. Nemocnice ho pořídila díky sponzorskému příspěvku Tepláren Brno, které podporují svatoanenskou nemocnici dlouhodobě.

Dermatom je nástroj pro odběr kožního štěpu, který svým tvarem připomíná škrabku na brambory a má i podobnou funkci. Odběr kožního štěpu se provádí seříznutím tenkého proužku kůže čepelkou nástroje. Kmitání čepelky je poháněno stlačeným vzduchem nebo elektromotorem napájeným externím zdrojem z elektrické zásuvky nebo baterie instalované v těle dermatomu. K jeho nastavení není nutné používat další nástroje jako šroubováky a montážní klíče. Elektromotor a baterie jsou umístěny přímo v rukojeti nástroje. „Bateriový dermatom není nutné připojovat na externí pohonný zdroj, což je pro nás operatéry výhodou. Při práci nám tak nezavazí hadice rozvodu stlačeného vzduchu ani kabel přenášející otáčky motoru z externího pohonného zdroje,“ upřesnil primář Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU MUDr. Tomáš Výška. Pořízením nového dermatomu za 300 tisíc korun došlo k modernizaci přístrojového vybavení kliniky, kde se provádí řada specializovaných zákroků u dospělých i dětí.

Teplárny Brno podporují Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně řadu let. Díky tomu může každým rokem jedna z vybraných klinik pořídit moderní přístrojové vybavení nebo pomůcky, které zlepšují péči o pacienty a personálu často usnadňují práci. V minulosti nemocnice z příspěvků Tepláren Brno pořídila například kostní vrtačky pro ortopedii, RTG přístroj pro stomatologii nebo transportní vozíky pro centrální operační sály.

 

Tisková zpráva, 18.10.2019, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obhájila udělený certifikát v oblasti kvalitně a bezpečně poskytované péče. Znamená to, že nemocnice je schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality.

Brněnská svatoanenská nemocnice byla vyhodnocena jako zdravotnické zařízení na vysoké úrovni. A to z hlediska odborné péče, která je prvotní, ale také z pohledu technického zabezpečení, služeb i celého zázemí nemocnice. Akreditaci uděluje komise vždy na tři roky. „Letos jsme tedy obhájili akreditaci z roku 2016, což prokazuje, že naše nemocnice splňuje kritéria bezpečnosti a kvality v oblastech péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance,“ uvedla Lenka Hamříková, vedoucí Oddělení řízení kvality FNUSA.

Auditoři ocenili součinnost personálu nemocnice na všech pracovištích. Dále vyzvedli vysoce nastavenou laťku v oblasti řízení kvality a bezpečí, což je jedna z priorit nemocnice, ale také například kvalitní revize a aktualizace norem. Ocenili i fungování Oddělení biomedicínských inženýrů, provedené rekonstrukce a investice v rámci FNUSA včetně dalšího plánování v těchto oblastech, i změny v oblasti stravovacího provozu a celkovou nadstandardní péči o zaměstnance.

„Jsem rád, že jsme opět prokázali kvalitu, která je bezpečná pro pacienty i zaměstnance. Do budoucna se budeme snažit nejen nastavenou pomyslnou laťku udržet, ale určitě ji ještě i zvýšit,“ doplnil ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.