Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zažádala o celkem 147 studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a středních či vyšších zdravotnických škol. Jedná se tedy o mediky, budoucí zdravotní sestry, záchranáře a fyzioterapeuty.

Reálně teď ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně působí 24 mediků – těch, kteří se přihlásili sami a pracují jako dobrovolníci. Jedním z nich je i dvaadvacetiletý Filip Bartoš z Brna, který pomáhá jako dobrovolník na II. interní klinice FNUSA a LF MU. „Zareagoval jsem již dříve na výzvu a teď pracuji jako sanitář – pomáhám s pacienty, s jejich hygienou, jídlem a podobně. Myslím si, že pro mě jako pro studenta medicíny je to skvělá zkušenost. Ale podstatné pro mě také bylo pomoct nemocnici,“ uvedl student 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Fakultní nemocnice u sv. Anny zažádala na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, který pomoc studentů v nemocnicích organizuje, o 53 mediků, 28 studentů středních zdravotnických škol, 39 studentů vyšších odborných zdravotnických škol a 27 vysokoškoláků nelékařů (záchranáři, sestry, fyzioterapeuti). Studenti by měli pomáhat jako sanitáři a ošetřovatelé téměř na všech klinikách nemocnice včetně mikrobiologického ústavu a také v odběrovém centru.

„Počet studentů, které nemocnice nyní potřebuje, určitě není konečný. Budeme případně žádat o další podle aktuální situace,“ doplnil ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně spustila tento týden zkušební provoz druhé laboratoře. Laboratoř vznikla jako podpora té stávající kvůli zvyšující se poptávce vyhodnocení PCR testů na onemocnění COVID-19. K testování používají laboranti novou metodu diagnostiky.

Laboratoř bude schopna zpracovat až 500 vzorků denně. Na konci října by to mohlo být minimálně 1000 vzorků. Je to díky novým metodám a postupům, které nabízejí komplexní, bezpečné a rychlé řešení laboratorní diagnostiky k onemocnění COVID-19. „Velkou výhodou je použití odběrových souprav roztokem, který okamžitě inaktivuje viry a zároveň uchovává vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Tím poskytuje větší bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál – nemusí pracovat v respirátorech a ochranných oblecích – a urychluje také manipulaci se vzorky,“ uvedla Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. z Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Nová laboratoř funguje v areálu nemocnice v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu, několik pracovníků centra v ní také vypomáhá. „Na novou metodu jsme zaučili vybrané laboranty z Mikrobiologického ústavu. S provozem laboratoře nám také velmi pomůže zapojení pracovníků a postgraduálních studentů Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) i další spolupráce s tímto centrem. Výrazné navýšení kapacity testování v Mikrobiologickém ústavu FNUSA umožnilo doplnění přístrojového vybavení, použití nových modernějších a rychlejších postupů, a především automatizace a digitalizace celého procesu.“ řekl přednosta Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. a dodal, že díky navýšení kapacity zpracování vzorků může Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabídnout tyto služby i dalším zdravotnickým zařízením.

„Hledali jsme spolehlivý systém, umožňující zpracování velkého množství vzorků. Nový diagnostický postup, který vyvinuli a uvedli do praxe vědci z Karlovy univerzity, vykazuje optimální poměr ceny, rychlosti a kvality vyšetření. Doufáme, že tím pomůžeme nejen naší nemocnici, ale i těm okolním,“ dodal ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

Laboratoř samozřejmě zůstane funkční i po skončení pandemie onemocnění COVID-19.  Nemocnice bude využívat velkokapacitní PCR testování a nabízet ho i jiným zdravotnickým zařízením – například testy na TBC, borrelie, chřipku, hepatitidy a mnoho dalších.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Výzkumný program Kardiovize Brno 2030 Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) stojí za uspořádáním odborné konference, které se v pátek 16. října zúčastní odborníci ze čtyř kontinentů. Diskutovat budou nejen o výzkumu, ale také o inovativních přístupech ke zlepšení zdraví různých populací.

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci půjde samozřejmě o virtuální akci. Účastníky budou vědci, lékaři i studenti, odborníci, kteří se připojí, aby mohli sdílet své názory a dotazy.

 

„V rámci našeho konferenčního dne, který jsme nazvali Kardiovize Conference Day, bychom rádi přispěli k šíření znalostí o kardiovaskulárních problémech a prevenci v globálním měřítku,“ říká vedoucí výzkumného programu Kardiovize Brno 2030 FNUSA-ICRC Juan Pablo Gonzalez-Rivas a dodává: „Celosvětově narůstá počet lidí s obezitou, prediabetem a diabetem, zatímco například hypertenze nebo kouření se začínají stabilizovat či klesat v zemích s vysokými nebo někde i středními příjmy. Naopak v oblastech s nízkými příjmy se setkáváme s jejich zrychleným růstem. Abychom zabránili milionům úmrtí a zdravotních postižení, musíme porozumět výzvám, kterým čelíme v různých prostředích, a musíme se podílet na provádění inovativních přístupů k řešení této zvýšené zdravotní zátěže.“

 

V České republice lze každoročně předcházet zhruba 26 000 úmrtí. „Je to tak. Kouření, hypertenze, obezita, vysoký cholesterol nebo hyperglykémie jsou rizikové faktory, kterým lze předcházet, ale není snadné je zvládnout. O tom všem budeme diskutovat s předními světovými odborníky jako je například dr. Frederick Wekesah z Bostonu, který bude mimo jiné hovořit o svém výzkumu v afrických slumech v Nairobi nebo dr. Jeffrey l. Michanick z New Yorku, který popíše nové medicínské modely ke zvládání obezity a cukrovky,“ doplnil Juan Pablo Gonzalez-Rivas z FNUSA-ICRC, mimochodem také jeden z přednášejících.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně otevřela druhé odběrové místo pro testování onemocnění COVID-19. Kapacita testování se tím zvýší na 250 lidí denně.

 

Dnes ráno v 7:00 hodin začalo fungovat v areálu nemocnice druhé odběrové místo pro testování onemocnění COVID-19. „Snažíme se otestovat co nejvíce lidí, ale naše kapacita je samozřejmě omezená, zejména ta personální. Takže jsem rád, že se nám povedlo sehnat zdravotníky a mohli jsme testování rozšířit. Pokud bude ze strany veřejnosti velký zájem, zvažujeme otevření dalšího místa,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ing. Vlastimil Vajdák.

 

Nové odběrová místnost je prakticky na stejném místě jako ta stará, jedná se jen o další ambulanci. Zájemci o testování tedy mohou přijít do budovy C vchodem z Leitnerovy ulice. „Testujeme pouze objednané zájemce. A to jak pacienty indikované praktickým lékařem, tak samoplátce,“ dodala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mgr. Jana Zvěřinová.

 

Nové odběrové místo bude zatím fungovat ve všedních dnech v čase 7:00 – 15:00 hodin (dosavadní je otevřeno v čase 7:00-18:30). Nemocnice bude díky navýšení kapacity testovat až 250 lidí denně – kromě objednané veřejnosti také hospitalizované pacienty a vybrané zaměstnance. Podle aktuálních informací z objednávkového systému je nyní čekací doba v průměru 2-3 dny. Momentálně se dá objednat na středu.

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je kvůli narůstajícímu počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 a vzhledem k přibývajícím nemocným zdravotníkům nucena rušit další plánované operace. Kromě ortopedických jsou to již i operace a zákroky chirurgické, neurochirurgické a kardiologické.

 

V současné době je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hospitalizováno celkem 40 pacientů s onemocněním COVID-19. Šest z nich je na anesteziologicko resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci, z toho dva pacienti na mimotělní podpoře života, přístroji ECMO. „Stále více přibývají pacienti, kteří jsou do nemocnice přijímáni z jiných důvodů, a pozitivitu odhalujeme v rámci testování. Přibývá nám však také pacientů, kteří mají kvůli onemocnění COVID-19 oboustranný zápal plic. Kapacitu lůžek průběžně navyšujeme podle narůstajícího počtu pacientů,“ uvedl MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nemocnice je nyní nucena rušit další plánované operace, kromě ortopedických například i některé chirurgické. „Pozastavili jsme teď program operace křečových žil a některých vybraných plánovaných cévně-chirurgických a endovaskulárních zákroků. Samozřejmě těch, jejichž odklad nijak neohrozí zdraví pacienta,“ doplnil prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., přednosta II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Zvyšuje se také počet nakažených zdravotníků. Ve FNUSA je momentálně 57 zaměstnanců s onemocněním COVID-19, 11 lékařů, 39 nelékařů a 7 fyzioterapeutů. „Hledáme akutně dobrovolníky z řad studentů medicíny nebo vyšších zdravotních škol. Jedná se samozřejmě o placenou práci a snažili bychom se přizpůsobit jejich výukovému režimu,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák a dodal, že pokud se situace bude vyvíjet i nadále špatně, bude muset nemocnice z důvodu nedostatku zdravotních sester začít zavírat některá oddělení.

Zdravotní sestry Oddělení zdravotně sociální a domácí péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jsou často jediným pojítkem mezi pacientem v domácí péči a okolním světem. Pandemie onemocnění COVID-19 výrazně ztížila jejich práci.

 

Na úseku domácí péče pracuje pět zdravotních sester s různou specializací. V současné době dojíždějí za 36 pacienty z Brna v různých denních či týdenních frekvencích dle ordinace lékaře. „Každý den ošetříme v průměru 25 pacientů s různou délkou indikované ošetřovatelské návštěvy. Naše práce je fyzicky a psychicky náročná, sestry pracují v terénu za každého počasí. Vykonávají ve vlastním sociálním prostředí pacienta samostatně veškeré úkony, které provádějí sestry v nemocnici. Odebírají biologický materiál, pečují o pacienty na ventilačním zařízení, provádí výměny a ošetřování kanyl, různých typů stomií, zajišťují převazy ran, aplikují léčiva, edukují, provádějí ošetřovatelské rehabilitace… Dělají toho skutečně mnoho,“ říká vrchní sestra Oddělení zdravotně sociální a domácí péče FNUSA Mgr. Yveta Šarapatková.

 

Své o tom ví manželka jejich klienta Vlastimila Kinzlová. „Po propuštění manžela z nemocnice jsem byla naprosto zoufalá. Již při první návštěvě sestřičky byla vidět obrovská profesionalita, vstřícnost a ochota pomoci péčí i radou. Mimo převazů poradila i s hygienou, polohováním, pomůckami. Vůbec nevím, co bych si bez ní počala.“

 

Sestry během pandemie dál pokračují v domácí péči, musí být vybaveny ochrannými pomůckami a postupovat obezřetně. U některých nemocných byla domácí péče po domluvě s praktickým lékařem přerušena. „Pokud byla indikována jen ošetřovatelská rehabilitace a pacient měl doma rodinu, péči jsme z důvodu snížení rizika nákazy omezili. Ale za většinou pacientů jezdíme dál. Snažíme se hlavně ochránit před infekcí ty nejzranitelnější a trpělivě je uklidňovat, edukovat v prevenci a dodržování mimořádných opatření. Také jsme jim na jaře vozily šité roušky z našeho DobroCentra. Mnohdy jsme totiž opravdu jejich jediné spojení s vnějším prostředím,“ dodává Yveta Šarapatková.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získalo pro rok 2021 z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR pro své výzkumy 130 milionů korun. Centrum tak zatím nemusí svou činnost nijak omezovat a může rozvíjet i nadále své úspěšné projekty.

Když letos v červnu navštívila Mezinárodní centrum klinického výzkumu ministerská komise v čele s prof. Romanem Prymulou, nynějším ministrem zdravotnictví, mělo to svůj důvod. Mimo jiné se její členové chtěli detailněji seznámit s fungováním centra a jeho vědeckou činností. Komise návštěvu hodnotila velmi pozitivně, výsledkem jejich hodnocení je nynější finanční podpora ve výši 130 milionů korun na rok 2021, zaručující pokračování všech dosavadních výzkumů. „Jsme za to velmi rádi. ICRC je unikátní centrum klinického výzkumu, spojené přímo se zdravotnickým zařízením. Určitě by byla škoda, kdyby se výzkum v něm měl kvůli nedostatku financí omezit,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

„Jsem přesvědčen, že tato podpora vyplývá především z vynikajících výsledků, které naši vědci mají. Chtěl bych jim poděkovat za jejich práci a podporu i v době, kdy bylo financování nejisté. Vážím si toho a doufám, že nám poskytnuté finanční prostředky umožní plně navázat na dosavadní základní i klinický výzkum a rozvíjet ho dál, ať už v oblasti kardiologie, neurologie a mnoha dalších,“ dodal ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA Pavel Iványi, LL.M., MBA.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Se zhoršující se epidemiologickou situací také opět ubývá dárců krve. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se proto zapojila do projektu 450 ml naděje. Projekt je aktivitou Nadačního fondu naděje, který podporuje transfuzní stanice a odběrová centra po celé České republice.

Akce 450 ml naděje se v odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně koná celý tento týden. Zájemci mohou krev darovat každý pracovní den v tomto týdnu až do 9. října, a to v čase 6:15–9:45 hodin. „Chtěla bych všechny pozvat, aby se nebáli a přišli krev darovat. Samozřejmě přísně dodržujeme veškerá hygienická a epidemiologická opatření, nemusí se ničeho bát. Krev je nenahraditelná tekutina, potřebují ji operovaní pacienti, zejména u některých akutních operací je opravdu velká spotřeba. Člověk sám nikdy dopředu neví, kdy bude krev potřebovat,“ řekla primářka Krevní banky FNUSA MUDr. Jarmila Celerová.

Lidé, kteří darují krev tento týden, budou mít díky následnému slosování šanci proletět se balónem nebo získat na víkend k zapůjčení automobil Toyota Yaris. Kromě toho každý z dárců dostane řadu pozorností od sponzorů akce, například respirátor z nanovlákna značky Respilon, voucher 300 Kč do e-shopu Tikaro nebo ponožky s logem 450 ml naděje od společnosti Pondy K. Na místě je také možnost nechat si díky zdravotní pojišťovně RBP, generálnímu partnerovi akce, provést bezplatně InBody měření.

Momentálně chybí nejvíce krevní skupiny B+ a 0-. V Odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny však přivítají a budou rádi za dárce jakékoliv krevní skupiny.

  

Smlouvu o vybudování společného pracoviště Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL), podepsali představitelé těchto dvou institucí – ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., který je pověřený řízením VÚVeL.

Společné pracoviště bude sídlit v brněnském areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. „Jedná se o výjimečný projekt, který díky kvalitní infrastruktuře a odborným expertízám výzkumného ústavu významně posune preklinický výzkum v naší nemocnici zejména v oblasti animálních modelů a laboratorních analýz. Půjde například o testování nových terapeutických přístupů nebo nových medicínských technologií pro léčbu kardiologických pacientů, konkrétně mohu zmínit další rozvoj našeho patentu – elektroporačního generátoru pro léčbu srdečních arytmií, “ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

„Rozvoj a realizace studií s využitím animálních modelů pro veterinární i humánní preklinické testování je jedním z klíčových cílů střednědobé koncepce VÚVeL jako resortní výzkumné instituce,“ upřesnil za Výzkumný ústav veterinárního lékařství prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. „Obě organizace tímto krokem navázaly na dosavadní úspěšnou spolupráci. Nové společné pracoviště budou využívat výzkumní pracovníci partnerských institucí, přičemž náklady jejich práce hradí každá ze smluvních stran a na jeho provozu se podílejí společně,“ dodal Alfred Hera.

„Naše Mezinárodní centrum klinického výzkumu vkládá do společného projektu své odborníky a infrastrukturu pro řešení otázek týkajících se základního i preklinického výzkumu v oblasti kardiologie a neurologie. Předpokládáme, že nejvýznamnějším přínosem tohoto pracoviště bude úspěšné řešení multidisciplinárních projektů s přesahem od humánní medicíny po medicínu veterinární,“ doplnil Vlastimil Vajdák.

Nejbližším úkolem vzájemné spolupráce bude vytvoření harmonogramu společných experimentů na nadcházející pololetí. První z nich se uskuteční již v prosinci tohoto roku.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se kvůli zvýšenému počtu pacientů, kteří přišli k nutnému operačnímu zákroku a byli COVID pozitivní, musely začít odkládat některé plánované operace. Jak potvrdil MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU, prozatím se tento fakt týká pouze tohoto zdravotnického pracoviště.

Pro COVID pozitivní pacienty, kteří vyžadují zvýšenou péči, byla vyčleněna lůžka a personál na ortopedické jednotce intenzivní péče. Kapacity I. ortopedické kliniky jsou tak omezeny. „Nyní odkládáme velké operace endoprotéz, a to zejména u pacientů s komorbiditami (současný výskyt více nemocí), abychom mohli operované pacienty co nejdříve překládat z omezené kapacity oddělení JIP a minimalizovali počty odložených operací. Bohužel jsou to obvykle pacienti, kteří na operaci čekají rok i déle. Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zklidní a my tyto pacienty budeme moci odoperovat v co nejbližším termínu. Naopak se snažíme neodkládat operace u pacientů, kteří už byli jednou odloženi při jarní vlně epidemie,“ uvedl přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. Dodal také, že lékaři v žádném případě neodkládají akutní operace jako zlomeniny, infekce a stejně tak operace onkologických pacientů.

„V tuto chvíli odkládáme asi polovinu tzv. velkých operací. Někteří pacienti také sami volají a chtějí termín operace změnit na pozdější dobu, doufají, že za několik týdnů bude epidemiologická situace příznivější. S jistotou teď samozřejmě nikdo nemůže říci, kdy to nastane, věřím však, že všechny pacienty budeme moci znovu kontaktovat a operovat co nejdříve,“ dodal Tomáš Tomáš.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz