Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

zástupce/zástupkyně přednosty pro léčebně preventivní péči

Kliniky plastické a estetické chirurgie

 Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializace v oboru plastická chirurgie
 • praxe v oboru min. 10 let
 • platná licence České lékařské komory k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře (příp. doklad o podání žádosti o udělení licence)
 • organizační, řídící a komunikační dovednosti
 • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
 • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
 • znalost cizího jazyka
 • znalost práce na PC
 • bezúhonnost

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů, návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici a Souhlasem se zpracování osobních údajů předloží zájemci nejpozději do 28. 2. 2020 do 15:00 osobně na Odbor personalistiky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, Odbor personalistiky, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 005, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Kontakt pro dotazy ve věci administrace výběrového řízení: Mgr. Věra Kolouchová, tel. +420 543 183 400, e-mail: vera.kolouchova@fnusa.cz

 

V Brně dne 21. 1. 2020

 

Ing. Vlastimil Vajdák

ředitel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vrchní sestra Kliniky plastické a estetické chirurgie

 Požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra, specializovaná způsobilost v intenzivní péči, perioperační péči nebo ve vybraných klinických oborech souvisejících s činností chirurgického pracoviště
 • praxe v oboru min. 10 let
 • organizační, řídící a komunikační dovednosti
 • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
 • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
 • znalost práce na PC
 • bezúhonnost

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů, návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci nejpozději do 31. 1. 2020 do 15:00 osobně na Odbor personalistiky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ul. Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, odbor personalistiky, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro dotazy: Mgr. Jana Zvěřinová, tel. +420 543 182 017, e-mail: jana.zverinova@fnusa.cz

 

V Brně dne 14. 1. 2020