Anesteziologicko resuscitační klinika

přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na celý úvazek na pozici

lékař/ka

Požadavky na vzdělání:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství a zařazení či podaná žádost do specializačního vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (v odůvodněném případě i do jiného oboru)

Další požadavky:

 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-3.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné přihlášky společně s motivačním dopisem, doložené strukturovaným životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte v elektronické formě na sekr.ark@fnusa.cz.

II. interní klinika, JIP

 přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

lékař/ka se specializací v oboru kardiologie

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • specializace v oboru kardiologie
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: možný ihned

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát II. IK, Pekařská 53, 656 91 Brno nebo v elektronické podobě na adresu jindrich.olsovsky@fnusa.cz.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 280, +420 543 182 254, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

II. interní klinika, Endokrinologická ambulance

 přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

 lékař/ka

 Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: možný ihned

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát II. IK, Pekařská 53, 656 91 Brno nebo v elektronické podobě na adresu jindrich.olsovsky@fnusa.cz.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 280, 543 182 254, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)

přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

 lékař/ka

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • komunikativnost, schopnost samostatného rozhodování, předpoklady pro týmovou spolupráci

Nabízíme:

 • plný úvazek 1,0 na špičkovém pracovišti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • erudice pod dohledem zkušených lékařů v rámci náplně vzdělávacího programu otorinolaryngologie – osvojení potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností umožňujících samostatnou činnost specialisty v ambulantní a v lůžkové péči
 • zapojení do specializovaných programů kliniky – onkochirurgie nádorů hlavy a krku, endoskopická rinochirurgie, ušní chirurgie včetně kochleárních implantací, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, program diagnostiky a léčby poruch spánku, chirurgie onemocnění slinných žláz, audiologie včetně výdeje sluchadel, otoneurologická porodna, poradna pro poruchy hlasu, poradna pro poruchy polykání – https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/orl-zakladni-informace/
 • zapojení do pregraduální výuky studentů LF MU
 • možnost postgraduálního vzdělávání – doktorský studijní program Stomatologie a otorinolaryngologie LF MU
 • benefity FN u sv. Anny v Brně – https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Při zvažování využití nabídky pracovního poměru ORL klinika nabízí možnost individuální návštěvy/stáže na pracovišti – seznámení uchazeče se standardním ambulantním a hospitalizačním provozem kliniky, zapojení uchazeče do činnosti operačních sálů kliniky. Písemné požadavky individuální stáže:  sekr.kochhk@fnusa.cz.

Nástup: dle dohody, březen – září 2020

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KOCHHK, Pekařská 53, 656 91 Brno nebo v elektronické podobě na adresu sekr.kochhk@fnusa.cz.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně, tel. +420 543 182 923, e-mail: b.gal@fnusa.cz

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

lékař/ka

  s ukončeným základním interním event. neurologickým kmenem, příp. lékaře zařazeného do oboru RFM, specializovaná způsobilost v oboru RFM výhodou

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • ukončený základní interní event. neurologický kmen
 • zájem o obor RFM
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte v elektronické podobě na adresu sekr.ktlr@fnusa.cz nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KTLR, Pekařská 53, 656 91, Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D., tel. +420 543 183 001, e-mail:  michaela.sosikova@fnusa.cz

I. ústav patologie

přijme zaměstnance na plný úvazek na pozici

lékař

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zájem a předpoklady pro práci v oboru
 • zařazení do oboru patologie, absolvování kmene či atestace v oboru patologie výhodou, místo však vhodné i pro absolventy
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • předpoklady pro zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC
 • aktivní znalost AJ

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a se Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte v elektronické podobě na adresu marketa.hermanova@fnusa.cz nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., Pekařská 53, 656 91 Brno, tel. +420 543 183 218.

Oddělení nemocí očních a optometrie

přijme

atestovaného očního lékaře/lékařku

Odborné požadavky:  

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

Další požadavky:

 • zájem o obor
 • schopnost učit se novým věcem,  schopnost samostatného rozhodování
 • dobré komunikační schopnosti
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem, případně s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci na sekretariát kliniky v elektronické podobě na adresu dagmar.niklova@fnusa.cz, tel. +420 543 182 844 nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát ONOO,  Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Hana Došková, Ph.D., primářka, tel. + 420 543 182 843, e-mail: hana.doskova@fnusa.cz a MUDr. Petr Kus, zástupce primáře ONOO, tel. +420 543 182 848, e-mail: petr.kus@fnusa.cz

Doléčovací a rehabilitační oddělení 

lékař

Požadavky:
• atestace z interny, event. neurologie, geriatrie, FBLR
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
• komunikativnost
• samostatnost
• profesionální vystupování
• ovládání práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné přihlášky ve formě motivačního dopisu doloženého profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte v elektronické podobě na adresu marcela.novakova@fnusa.cz.

Urologické oddělení

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

lékař/ka

Odborné požadavky:
* VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
* zájem o chirurgický obor
* zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
* komunikativnost
* schopnost samostatného rozhodování
* předpoklady pro týmovou práci
* znalost AJ
* znalost práce na PC
* zkušenost v chirurgickém oboru výhodou

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: možný ihned

Písemné přihlášky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci na sekretariát urologického oddělení elektronicky na adresu sekr.uro@fnusa.cz nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát Urologického oddělení, Pekařská 53, 656 91, Brno, tel. +420 543 182 769.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D., tel. +420 543 182 766, e-mail: petr.filipensky@fnusa.cz