Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

zástupce/zástupkyně přednosty pro léčebně preventivní péči

I. interní kardioangiologické kliniky

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializace v oboru kardiologie
 • praxe v oboru min. 10 let
 • platná licence České lékařské komory k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře (příp. doklad o podání žádosti o udělení licence)
 • organizační, řídící a komunikační dovednosti
 • systematičnost, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce
 • zkušenosti ve vedoucí pracovní pozici výhodou
 • znalost cizího jazyka
 • znalost práce na PC
 • bezúhonnost

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů ne starším 90 dnů a návrhem zásad koncepce činnosti na uvedené pozici předloží zájemci nejpozději do 20. 6. 2019 do 15:00 na Odbor personalistiky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, Mgr. Věra Kolouchová nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, odbor personalistiky, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., tel. +420 543 182 005, e-mail: jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Kontakt pro dotazy ve věci administrace výběrového řízení: Mgr. Věra Kolouchová, tel. +420 543 183 400, e-mail: vera.kolouchova@fnusa.cz

Předpokládaný nástup: říjen 2019

 

V Brně dne 10. 6. 2019

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

lékař/lékařka

se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, příp. lékaře zařazeného do oboru RFM s ukončeným  základním  interním event. neurologickým  kmenem

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • specializace v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, případně zařazení do oboru
 • ukončený základní interní event. neurologický kmen
 • zájem o obor RFM
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme: https://iweb3.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: nejpozději  k 1. 9. 2019 nebo dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a doklady o dosaženém vzdělání předloží zájemci elektronicky na sekretariát kliniky na adresu sekr.ktlr@fnusa.cz  nebo prostřednictvím doručovatele na adresu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KTLR, Pekařská 53, 656 91, Brno, tel. +420 543 182 997.

Kontakt pro odborné dotazy: prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D., tel. +420 543 183 001, e-mail:  michaela.sosikova@fnusa.cz

I. ústav patologie

přijme zaměstnance na plný úvazek na pozici

lékař

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • zájem a předpoklady pro práci v oboru
 • zařazení do oboru patologie, absolvování kmene či atestace v oboru patologie výhodou, místo však vhodné i pro absolventy
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • předpoklady pro zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • komunikativnost
 • schopnost samostatného rozhodování
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC
 • aktivní znalost AJ

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a doklady o dosaženém vzdělání zasílejte v elektronické podobě na adresu marketa.hermanova@fnusa.cz nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., Pekařská 53, 656 91 Brno, tel. +420 543 183 218.

Oddělení nemocí očních a optometrie

přijme

atestovaného očního lékaře/lékařku

Odborné požadavky:  

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

Další požadavky:

 • zájem o obor
 • schopnost učit se novým věcem,  schopnost samostatného rozhodování
 • dobré komunikační schopnosti
 • předpoklady pro týmovou spolupráci
 • znalost práce na PC

Nabízíme:

 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, penzijní připojištění a životní pojištění, možnost jazykového vzdělávání, Sick Days)
 • stabilní platové a pracovní podmínky
 • odpovídající platové zařazení a profesní růst
 • možnost dalšího vzdělávání a získání erudice
 • osobnostní rozvoj
 • zázemí státní organizace

Nástup:  dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem, případně s uvedením údajů o dosavadní praxi a doklady o dosaženém vzdělání předloží zájemci  na sekretariát kliniky v elektronické podobě na adresu dagmar.niklova@fnusa.cz, tel. +420 543 182 844 nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát ONOO,  Pekařská 53, 656 91 Brno

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Lubomír Hanák, MBA, primář, tel. +420 543 182 843, e-mail: lubomir.hanak@fnusa.cz a MUDr. Petr Kus, zástupce primáře ONOO, tel. +420 543 182 848, e-mail: petr.kus@fnusa.cz