https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2719145-hruzy-holocaustu-se-projevuji-na-lidskem-mozku-i-po-trech-generacich-ukazuje-vyzkum

Jmenovací dekrety šedesáti novým profesorkám a profesorům předal 18. prosince ministr školství. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Mezi nimi také doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

GRATULUJEME!

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Léčbě cévní mozkové příhody se věnuje více než dvacet let. Přestože medicína nebyla jeho vysněným oborem, uchvátil ho technický vývoj a naděje, kterou dává pacientům. Jeden ze zakladatelů výzkumného centra FNUSA-ICRC, který je dnes uznávaným odborníkem v léčbě mozkové mrtvice, pomáhal prosadit trombolýzu v České republice, vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody, je tvůrcem celosvětového registru kvality iktové péče RES-Q. Nyní byla publikace, na které se podílel, uveřejněna v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů – The New England Journal of Medicine.

Brněnský neurolog Robert Mikulík se podílel na významné celosvětové studii týkající se farmakologické léčby opětovně se vracející mozkové mrtvice, které se zúčastnilo přes 7 tisíc pacientů.

  • společně s generací svých kolegů byl průkopníkem používání nově ověřené léčby cévní mozkové příhody, tzv. trombolýzy, v České republic
  • věnuje se neustálému zlepšování kvality péče; vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie (http://eso-stroke.org/eso-east/); pod jeho vedením vzniká i registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu) zastřešený Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation) a také podpořený Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization), který již používá téměř 500 nemocnic ze 45 zemí
  • orientuje se na management léčby akutní cévní mozkové příhody s cílem zkrátit čas od příjezdu pacienta do nemocnice po podání léčby. Na toto téma publikoval několik prací a vyvíjí nové nástroje a metody, jak logistiku zlepšit. Jednou z metod je trénink lékařů a sester v osvojení nové logistiky formou simulačního vzdělávání. Doc. Mikulík se svým týmem vyvinul simulační scénáře a v simulačních kurzech (www.stroke-simulation.eu) proškolil od roku 2016 zhruba 600 lékařů a sester z České i Slovenské republiky, Ukrajiny, Polska, Ruska, Jihoafrické republiky, Blízkého východu, Filipín a Malajsie.
  • věnuje se dlouhodobě a systematicky vzdělávání veřejnosti o příznacích cévních mozkových příhod a správné reakci na ně
  • díky své dlouholeté aktivitě na poli edukace veřejnosti byl jmenován do Rady pro celosvětovou kampaň o cévních mozkových příhodách v rámci Světové iktové organizace (World Stroke Organization)
  • za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni získal vloni ocenění “Spirit of Excellence”

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-6-14454

MUDr. Stanislava Jakubíček z I. neurologické kliniky byla hostem pořadu Apetýt, Českého rozhlasu Brno na téma CMP.

Děkujeme za prezentaci FNUSA!

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-jak-rozpoznat-priznaky-mrtvice-7680798?player=on&fbclid=IwAR0N9SokazfCELuS3oMqkPks8tmdZDxEOc7fyXXyaVzA4_B0h8u7OxjOO4E#player

https://blanensky.denik.cz/z-regionu/kuraci-maji-sestkrat-vyssi-riziko-mrtvice-zapricinit-ji-muze-i-zubni-kaz-20181103.html

Tisková zpráva, 5. 11. 2018, Brno

Do letošního školního roku vstupuje vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který učí žáky základních škol a víceletých gymnázií, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do programu se mohou školy kdykoliv v průběhu roku zapojit zcela zdarma a bez další administrativní zátěže.

Vzdělávací program HOBIT, neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), má za cíl během jedné vyučovací hodiny předat žákům důležité informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Že má HOBIT smysl, se ukázalo, když dva školáci, kteří jej absolvovali, dokázali přivolat pomoc muži se srdeční zástavou a provést u něj resuscitaci, čímž mu zachránili život.

Součástí inovativního multimediálního programu, který se koná v počítačových učebnách, jsou půlminutová videa, ve kterých herci reálně zobrazují příznaky onemocnění. Právě tato tzv. simulační videa vnáší do výuky první pomoci zcela zásadní prvek a učí děti, jak reagovat na situace z běžného života. „Edukace probíhá online na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel pouze dohlíží na průběh hodiny. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvedla manažerka programu Hana Pokorná. Na první edukační hodinu navazují doplňkové materiály (pracovní listy, hry atp.), které jsou vytvořené ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, a které mají učitelé zdarma k dispozici na webové stránce projektu. Hodina se s odstupem tří až šesti měsíců opakuje, aby bylo možné ověřit, jak se mění znalosti žáků v čase.

„Výsledky po každém pololetí analyzujeme a školám zasíláme evaluační zprávu. Učitelé tak vědí, kterým tématům věnovat v doplňkových materiálech pozornost. Výsledky našich analýz promítáme rovněž do změn v programu. Každá nová verze je proto efektivnější, srozumitelnější a směřuje k dlouhodobému udržení znalostí,“ vysvětlila výzkumnice a národní koordinátorka programu Lucie Vondráčková. Předchozí fáze projektu (leden 2017 – červen 2018) prokázala, že doporučené vzdělávací schéma se dvěma vyučovacími hodinami za rok a doplňkovými materiály pomáhá k dlouhodobému udržení znalostí žáků.

Za celou dobu jeho existence prošlo programem téměř 7000 žáků z 92 škol. „Naším cílem je program rozšířit do všech škol v České republice a skrze výchovu generací s vysokou zdravotní gramotností přispět ke zlepšení zdravotního stavu české populace,“ dodal garant programu Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra I. neurologické kliniky FNUSA a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC.

Více informací, včetně toho, jak se jednoduše do programu zapojit, najdete na www.projekthobit.cz.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Kontakt pro školy: Mgr. Lucie Vondráčková, výzkumnice a národní koordinátorka projektu HOBIT, projekthobit@fnusa.cz

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101029/video/653232

V čase 7:20 – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/318281381951029-udalosti-v-regionech-plus/

V čase 9:27 – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991029-udalosti-v-regionech/

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/udalosti-ocekavane-o-poslednim-rijnovem-pondeli/