Jmenovací dekrety šedesáti novým profesorkám a profesorům předal 18. prosince ministr školství. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Mezi nimi také doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

GRATULUJEME!

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Léčbě cévní mozkové příhody se věnuje více než dvacet let. Přestože medicína nebyla jeho vysněným oborem, uchvátil ho technický vývoj a naděje, kterou dává pacientům. Jeden ze zakladatelů výzkumného centra FNUSA-ICRC, který je dnes uznávaným odborníkem v léčbě mozkové mrtvice, pomáhal prosadit trombolýzu v České republice, vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody, je tvůrcem celosvětového registru kvality iktové péče RES-Q. Nyní byla publikace, na které se podílel, uveřejněna v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů – The New England Journal of Medicine.

Brněnský neurolog Robert Mikulík se podílel na významné celosvětové studii týkající se farmakologické léčby opětovně se vracející mozkové mrtvice, které se zúčastnilo přes 7 tisíc pacientů.

  • společně s generací svých kolegů byl průkopníkem používání nově ověřené léčby cévní mozkové příhody, tzv. trombolýzy, v České republic
  • věnuje se neustálému zlepšování kvality péče; vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie (http://eso-stroke.org/eso-east/); pod jeho vedením vzniká i registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu) zastřešený Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation) a také podpořený Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization), který již používá téměř 500 nemocnic ze 45 zemí
  • orientuje se na management léčby akutní cévní mozkové příhody s cílem zkrátit čas od příjezdu pacienta do nemocnice po podání léčby. Na toto téma publikoval několik prací a vyvíjí nové nástroje a metody, jak logistiku zlepšit. Jednou z metod je trénink lékařů a sester v osvojení nové logistiky formou simulačního vzdělávání. Doc. Mikulík se svým týmem vyvinul simulační scénáře a v simulačních kurzech (www.stroke-simulation.eu) proškolil od roku 2016 zhruba 600 lékařů a sester z České i Slovenské republiky, Ukrajiny, Polska, Ruska, Jihoafrické republiky, Blízkého východu, Filipín a Malajsie.
  • věnuje se dlouhodobě a systematicky vzdělávání veřejnosti o příznacích cévních mozkových příhod a správné reakci na ně
  • díky své dlouholeté aktivitě na poli edukace veřejnosti byl jmenován do Rady pro celosvětovou kampaň o cévních mozkových příhodách v rámci Světové iktové organizace (World Stroke Organization)
  • za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni získal vloni ocenění “Spirit of Excellence”

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-6-14454

MUDr. Stanislava Jakubíček z I. neurologické kliniky byla hostem pořadu Apetýt, Českého rozhlasu Brno na téma CMP.

Děkujeme za prezentaci FNUSA!

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-jak-rozpoznat-priznaky-mrtvice-7680798?player=on&fbclid=IwAR0N9SokazfCELuS3oMqkPks8tmdZDxEOc7fyXXyaVzA4_B0h8u7OxjOO4E#player

https://blanensky.denik.cz/z-regionu/kuraci-maji-sestkrat-vyssi-riziko-mrtvice-zapricinit-ji-muze-i-zubni-kaz-20181103.html

Tisková zpráva, 5. 11. 2018, Brno

Do letošního školního roku vstupuje vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který učí žáky základních škol a víceletých gymnázií, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do programu se mohou školy kdykoliv v průběhu roku zapojit zcela zdarma a bez další administrativní zátěže.

Vzdělávací program HOBIT, neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), má za cíl během jedné vyučovací hodiny předat žákům důležité informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Že má HOBIT smysl, se ukázalo, když dva školáci, kteří jej absolvovali, dokázali přivolat pomoc muži se srdeční zástavou a provést u něj resuscitaci, čímž mu zachránili život.

Součástí inovativního multimediálního programu, který se koná v počítačových učebnách, jsou půlminutová videa, ve kterých herci reálně zobrazují příznaky onemocnění. Právě tato tzv. simulační videa vnáší do výuky první pomoci zcela zásadní prvek a učí děti, jak reagovat na situace z běžného života. „Edukace probíhá online na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel pouze dohlíží na průběh hodiny. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvedla manažerka programu Hana Pokorná. Na první edukační hodinu navazují doplňkové materiály (pracovní listy, hry atp.), které jsou vytvořené ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, a které mají učitelé zdarma k dispozici na webové stránce projektu. Hodina se s odstupem tří až šesti měsíců opakuje, aby bylo možné ověřit, jak se mění znalosti žáků v čase.

„Výsledky po každém pololetí analyzujeme a školám zasíláme evaluační zprávu. Učitelé tak vědí, kterým tématům věnovat v doplňkových materiálech pozornost. Výsledky našich analýz promítáme rovněž do změn v programu. Každá nová verze je proto efektivnější, srozumitelnější a směřuje k dlouhodobému udržení znalostí,“ vysvětlila výzkumnice a národní koordinátorka programu Lucie Vondráčková. Předchozí fáze projektu (leden 2017 – červen 2018) prokázala, že doporučené vzdělávací schéma se dvěma vyučovacími hodinami za rok a doplňkovými materiály pomáhá k dlouhodobému udržení znalostí žáků.

Za celou dobu jeho existence prošlo programem téměř 7000 žáků z 92 škol. „Naším cílem je program rozšířit do všech škol v České republice a skrze výchovu generací s vysokou zdravotní gramotností přispět ke zlepšení zdravotního stavu české populace,“ dodal garant programu Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra I. neurologické kliniky FNUSA a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC.

Více informací, včetně toho, jak se jednoduše do programu zapojit, najdete na www.projekthobit.cz.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Kontakt pro školy: Mgr. Lucie Vondráčková, výzkumnice a národní koordinátorka projektu HOBIT, projekthobit@fnusa.cz

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101029/video/653232

V čase 7:20 – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/318281381951029-udalosti-v-regionech-plus/

V čase 9:27 – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991029-udalosti-v-regionech/

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/udalosti-ocekavane-o-poslednim-rijnovem-pondeli/

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/FNUSA-Brnane-na-preventivni-akci-nacerpaji-informace-o-mrtvici-a-otestuji-si-zdravotni-stav-556700

http://www.centrumnews.cz/na-preventivni-akci-v-boji-proti-cevni-mozkove-prihode-brnane-nacerpaji-informace-otestuji-si

Český rozhlas Brno – Alzheimerova choroba

 

Tisková zpráva, 24. 10. 2018, Brno

Jak předejít mrtvičce a zda je tělo a mozek v kondici, mohou zjistit poslední říjnové pondělí lidé v Brně. I letos se uskuteční osvětová akce, kterou při příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody pořádá Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to v pondělí 29. října od 8 do 14 hodin.

Výzkumně-vzdělávací program HOBIT realizovaný Cerebrovaskulárním týmem Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a klinická pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádají letošní ročník této akce přímo v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Foyer budovy O1 v pondělí 29. října od 8 do 14 hodin zaplní hned 8 různých stanovišt, na kterých zájemci načerpají bohaté informace týkající se primární prevence a především to, jak správně rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a jak na ně reagovat. „Zájemci si navíc mohou nechat zdarma změřit hned několik hodnot, které představují rizikové faktory pro vznik mrtvice. Každé stanoviště ochotně poskytne poradenství pro daný rizikový faktor,“ přiblížila pořadatelka akce a manažerka programu HOBIT Hana Pokorná.

Konkrétně si návštěvníci mohou otestovat a poradit se o svém krevním tlaku, hladině cukru či hodnotě BMI. Mohou využít analýzu složení těla, změřit si oxid uhelnatý při výdechu nebo sílu stisku. Ověří si kondici mozku pomocí testu kognitivních funkcí a zjistí riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Již pátý ročník akce navazuje na celosvětovou kampaň World Stroke Organization (WSO), která každoročně vyhlašuje téma události. Letošní námět „Up Again After Stroke“ se soustředí na lidi, kteří mrtvici prodělali a bojují s jejími následky. „U pacientů v prvních pěti letech po prvním mozkovém infarktu se recidiva vyskytuje ve 20 %. Riziko opakované ischemické cévní mozkové příhody lze přitom významně snížit různými preventivními opatřeními včetně těch farmakologických,“ popsal vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a člen WSO Campaign Comittee Robert Mikulík.

„S ohledem na letošní téma, tedy zaměření se na lidi po cévní mozkové mrtvici bude možné v rámci tohoto dne také zhlédnout a vyzkoušet si rehabilitaci robotickou rukou Armeo, která je jedním ze tří přístrojů v celé České republice nebo se seznámit s ergoterapeutickými pomůckami pro pacienty po mrtvici. Je připravena také ukázka správného nácviku dentální hygieny,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

I špatné čištění zubů může způsobit infarkt nebo mrtvici, proto pravidelná a správné péče o chrup je velmi důležitá. Málokdo ví, že bakterie, která způsobuje zubní kaz a onemocnění dásní, může proniknout do krevního řečiště, kde mohou vznikat sraženiny, které způsobují infarkt či mrtvici.

Po celém světě žije přibližně 80 milionů lidí, kteří prodělali mrtvici, a více než 50 milionů lidí, kteří přežili, trpí určitou formou trvalého zdravotního postižení. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí, v České republice ji každý rok prodělá 25 tisíc lidí a kolem 12 tisíc následkům podlehne.

„Naše nemocnice patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregionálním významem. Naši pracovníci nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchově ke zdravému životnímu stylu,“ doplnil Martin Pavlík.

Osvětová akce je součástí programu HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT. Jeho cílem je předávat lidem pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním či mozkovým infarktem. Minulý rok byl program jako příkladná kampaň na zvyšování povědomí o cévních mozkových příhodách zařazen do publikace The Burden of Stroke in Europe.

Dozvědět se více o programu HOBIT a jeho součástech je možné na webu projektu www.projekthobit.cz, najdete jej též na sociálních sítích Facebook, Instagram či na Youtube. Odkaz na událost je zde.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz