V pondělí 16. prosince se uskutečnilo v Odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vůbec poslední darování krve v letošním roce. Dárci si kromě dobrého pocitu z pomoci druhým odnesli také dárkový balíček v hodnotě sto padesáti korun. Pozornost pro ně připravila společnost Makro.

Každý dárce dostal před Vánoci balíček s krabicí džusu a mnoha sladkostmi. Předvánoční akce by se do budoucna měla stát tradicí.
První odběr v novém roce se uskuteční v pondělí 6. ledna 2020 v čase 6:15 až 9:45. Zájemci se mohou objednat prostřednictvím online formuláře, který naleznou na webu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nebo telefonicky od 7:00 do 15:00 hodin na čísle 543 182 190.
Odběrové centrum v nemocnici u sv. Anny funguje teprve od poloviny října, kdy vzniklo z důvodu vysoké poptávky po darované krvi ze strany nemocnice, ale i z popudu samotných dárců. „Často se nám stávalo, že lidé přišli nebo volali, že by rádi darovali krev. Protože naše nemocnice sídlí v centru Brna, je pro ně mnohdy jednodušší jezdit k nám než jinam,“ popsala primářka Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jarmila Celerová a dodala, že v minulosti musela v případě potřeby nemocnice krev pouze kupovat od jiných zdravotnických zařízení.

12. 12. 2019

12. prosinec byl vyhlášen světovým Dnem polykání. Akce se letos koná již podeváté. Cílem je zvýšit povědomí a informovanost o procesu polykání i jeho poruchách a zejména upozornit na možnosti diagnostiky, terapie a rehabilitace u pacientů s významnými polykacími potížemi.

I když je většina poruch polykání při běžných onemocněních (angína, stomatologické potíže, stavy po drobných zákrocích v oblasti úst a hltanu) přechodných a rychle odeznívají při terapii, existuje skupina pacientů, u nichž závažné polykací potíže nejenom vedou k rozvoji podvýživy, ale také k riziku dalších komplikací (např. zápal plic) „Dysfagie, což je zhoršené polykání, také vede ke snížení kvality života včetně ovlivnění běžných denních společenských aktivit jako je například společné stolování. Pacient se pak takovým situacím vyhýbá,“ uvedla Mgr. Julie Čefelínová, vedoucí Oddělení klinické logopedie Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Závažné chronické poruchy polykání se často objevují u nemocných s neurologickými obtížemi jako stavy po cévních mozkových příhodách, degenerativní onemocnění mozku a míchy, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, stavy po úrazech mozku a podobně. „Zhoršení polykání také často snižuje příjem potravy u seniorů, čemuž není mnohdy věnována náležitá pozornost. Další skupinu představují onemocnění v oblasti ORL – dutina ústní, hltan, hrtan a horní část jícnu – které jsou příčinou tzv. strukturální poruchy polykání,“ řekla MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., vedoucí ambulance pro poruchy polykání Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a dodala, že dysfagie může u těchto pacientů znamenat i první příznak závažného nádorového onemocnění.

Ambulance pro poruchy polykání při Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku existuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně již více než pět let. Úzce spolupracuje s Oddělením klinické logopedie a aktivně se věnuje diagnostice a rehabilitaci nemocných s polykacími potížemi. „Nabízíme možnost vyšetření a následné péče pro všechny klienty, kteří pozorují závažnou poruchu polykání a chtějí situaci aktivně řešit,“ upřesnila primářka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU Pavla Urbánková.

K vyšetření je možno se objednat na mailu pavla.urbankova@fnusa.cz, případně telefonicky na čísle +420 543 182 921 (prim. MUDr. Pavla Urbánková) nebo +420 543 185 226 (Oddělení klinické logopedie). Při objednání odborníci rádi poskytnou odpovědi na případné dotazy a podají další informace.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

 

11. 12. 2019

Vzdělávací program HOBIT (HOdina BIologie pro živoT), který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), předává inovativní a jedinečnou metodou zcela zásadní informace, jak zachránit život člověku se srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí. Původní zacílení na studenty základních a středních škol, kterých je dnes již 10 tisíc, se rozšířilo také na seniory a širokou veřejnost.

Mozková mrtvice nebo srdeční infarkt během života postihne každého druhého z nás a ročně těmto onemocněním podlehne 15 milionů lidí. Moderní medicína dokáže mnoho úmrtí a následků odvrátit – léčba je ale závislá na včasné pomoci okolí a příjezdu pacienta do nemocnice. Většina lidí však neví, jaké jsou příznaky onemocnění, jak na ně správně reagovat, případně, jak se proti nim preventivně chránit.

To vše se dá naučit během e-learningu programu HOBIT, který pomocí simulačních scének (krátká videa reálně představující příznaky onemocnění) a vzdělávacího filmu efektivně předá nejdůležitější informace. Do programu je nyní zapojeno 114 základních škol a víceletých gymnázií v České republice. „Díky hledání nových nástrojů a jejich testování v terénu vykazuje náš projekt čím dál lepší výsledky, tedy čím dál lepší krátkodobou i dlouhodobou retenci znalostí o cévní mozkové příhodě u žáků, kteří vzdělávací program absolvovali,“ vysvětlila Hana Maršálková, vedoucí projektu HOBIT.

Nyní dosáhl projekt významného milníku – informace o příznacích onemocnění a správné reakci na ně byly předány již desetitisícímu studentovi. Kromě toho se v letošním roce podařilo natočit a úspěšně otestovat novou verzi vzdělávacího filmu. Program podpořilo – mimo další instituce – i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělením záštity a také akreditace. Tu program získal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. V následujícím pololetí se díky tomu uskuteční několik akreditačních seminářů pro pedagogy, na kterých jim odborníci předají znalosti a nejnovější poznatky o mrtvici a srdečním infarktu nebo naučí, jak využít simulační metodiku během výuky.

Do programu HOBIT se mohou školy zapojit kdykoliv v průběhu školního roku zdarma a bez jakékoliv administrativní zátěže. Po registraci na webu www.projekthobit.cz může pedagog ihned se žáky zahájit e-learning, který celkově zabere asi 25 minut. K dispozici jsou také nejrůznější pracovní listy, návody na hry a scénky, které problematiku opět dětem připomenou.

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz
Ing. Jiří Erlebach, PR FNUSA-ICRC, tel. +420 731 516 374, jiri.erlebach@fnusa.cz

Publikace s názvem Léčba kardiovaskulárních onemocnění získala třetí místo v soutěži o nejlepší publikaci roku 2018 v kategorii Monografie bez rozdílu věku. Práci oceněnou Českou internistickou společností ČLS JEP publikoval tým lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, konkrétně pak prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc., prof. MUDr. Ondřej Ludka, CSc. a kolektiv.

„Cením si hlavně práce všech spoluautorů, bez kterých by publikace nevznikla, a samozřejmě je to i ocenění naší lékařské fakulty a naší fakultní nemocnice,“ řekl člen autorského týmu prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. a dodal, že je už nyní do tisku odesláno druhé, aktualizované a doplněné vydání.

6. 12. 2019

Nahoru dolů – stále spolu. Slogan si vzal za svůj spolek Společně k úsměvu, jehož členové se na základě osobní zkušenosti snaží pomáhat onkologicky nemocným dětem a dospívajícím. Teď ve spolupráci s týmem Ambulance následné onkologické péče Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pořádá výstavu Příběhy vyléčených (vy)léčeným, která, jak už název napovídá, přinese osobní zpovědi vyléčených onkologických pacientů.

Výstava nabídne příběhy šestnácti mladých vyléčených lidí. Slavnostně zahájena bude ve čtvrtek 12. prosince ve 14:00 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, konkrétně ve foyer budovy O1. Vernisáže se zúčastní i několik aktérů vystavovaných příběhů, tedy vyléčených dětských onkologických pacientů.

Spolek Společně k úsměvu je organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. Svoji zkušenost se snaží zužitkovat při pomoci dětem a dospívajícím, kteří se aktuálně potýkají se stejnou životní zkouškou, nebo jsou již po léčbě a potřebují následnou péči. Jednou z aktivit spolku je právě projekt Daruj příběh i ty!, založený na autentických výpovědích lidí, kteří si jako děti či dospívající onkologickou léčbou prošli. Svými příběhy se nyní snaží předat naději a zkušenosti nemocným a jejich rodinám. „Cílem je sdílet osobní zkušenost s onkologickou diagnózou z pohledu léčeného či vyléčeného dítěte, dospívajícího či již dospělého s ostatními, které postihl podobný osud jako nás. Díky příběhům lze lépe pochopit svět dětské onkologie či v nich nalézt odpovědi na otázky, se kterými se mnozí při léčbě potýkají,“ vysvětlila místopředsedkyně spolku Společně k úsměvu Markéta Šejnohová. „Sdílení osobní zkušenosti s léčbou může přinést naději a podporu v boji někoho dalšího,“ dodala.

Výstava se koná ve spolupráci s Ambulancí následné onkologické péče FNUSA-ICRC. Právě problematika následků léčby představuje v současnosti hlavní téma spolku Společně k úsměvu – podle odborných studií se pozdní následky týkají sedmdesáti procent vyléčených pacientů. „Vyléčení lidé se často potýkají se zdravotními potížemi, jakou jsou například poruchy hybnosti, osteoporóza, poruchy výživy, hluchota, hormonální potíže včetně poruch plodnosti, ale také s předčasným stárnutím či psychosociálními dopady léčby,“ uvedl MUDr. Tomáš Kepák, vedoucí lékař ambulance.

V úzké spolupráci s Ambulancí pozdních následků FNUSA-ICRC vznikl program Dlouhodobá péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky, zkráceně pak „ASTRA“, v rámci kterého se vyléčení pacienti společně s odborníky snaží šířit povědomí o pozdních následcích léčby a upozorňovat prostřednictvím osvětových kampaní a workshopů na důležitost prevence. Ta v mnoha případech totiž umožňuje včasné zachycení a efektivní intervenci.

Ambulance následné onkologické péče funguje při FNUSA-ICRC od roku 2016 a je místem, kam vyléčení pacienti docházejí na dlouhodobé sledování zdravotního stavu po léčbě. Příchozím, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním, poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči. Trvale u nich sleduje a vyhodnocuje výskyt možných pozdních následků nádorových onemocnění s cílem snížit výskyt nežádoucích následků léčby či jejich závažnost.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. prosince 2019 ve 14:00 ve foyer (u kavárny) budovy O1 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Výstavu, konanou pod záštitou ředitele FNUSA Ing. Vajdáka, zahájí koncertní mistr a houslový virtuos Jiří Pospíchal.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Jubilejní desáté Partnerské fórum Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) mělo název GDPR v biomedicínském výzkumu. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je sice již rok a půl „stará“ legislativa, nicméně zejména v medicíně jde o velmi choulostivé a diskutované téma.

Tomu odpovídal i počet posluchačů – sešlo se jich více než padesát. Kromě kolegů z naší nemocnice a FNUSA-ICRC mezi nimi byli také zaměstnanci fakultních nemocnic z Brna, Olomouce či Hradce Králové a z Krajské nemocnice v Liberci, akademickou sféru reprezentovali například účastníci z Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Plzni, několika ústavů Akademie věd nebo Technické univerzity v Košicích. Zastoupen byl také komerční sektor.

Samotný program zahrnoval praktické zkušenosti přednášejících s GDPR z různých pohledů. Ten vědecký zastupoval doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D. z Ústavu výpočetní techniky MU, detailnější náhled z hlediska biostatistiky představila Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D. z FNUSA-ICRC. S problematikou GDPR z pohledu právnického a akademického seznámil posluchače prorektor Masarykovy univerzity a vedoucí jejího Ústavu práva a technologií doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Konkrétní záležitosti týkající se fungování GDPR ve výzkumné instituci představili Mgr. Leoš Ševčík z FNUSA-ICRC a pověřenec pro ochranu osobních údajů FNUSA Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová. „Jsem ráda, že se podobná setkání konají a velmi mne potěšila účast,“ dodala pověřenkyně. „Odpovídá to mé vlastní zkušenosti, že lidé přistupují k této problematice povětšinou již racionálněji, s konkrétními dotazy a jsou otevřenější k řešení problematických situací, pokud se jich v jejich profesní činnosti ochrana osobních údajů týká. A vědců a zdravotníků se toto téma samozřejmě týká velmi…“

Po ukončení akce měli zájemci možnost prohlédnout si vybraná pracoviště FNUSA-ICRC. „Oceňuji velmi fundované a odborné příspěvky, přičemž přednášející dovedli tyto ryze odborné příspěvky podat velmi srozumitelně. Jednotlivé příspěvky poskytly syntézu přístupu člena výzkumného týmu a jeho náhledu na zpracování osobních údajů a předmětné problematiky s náhledem právním, přičemž zároveň byla citována i aktuální judikatura. Přednesené závěry pak lze aplikovat i pro další oblasti a jsou tedy použitelné i pro obor advokacie, kde se pohybuji – zde bych vyzdvihnul problematiku DPO pověřence, která je v advokátní praxi mnohokráte řešena,“ dodal Mgr. Jan Habanec z advokátní kanceláře Vašíček a partneři. „Také děkuji za možnost seznámit se dalšími částmi FNUSA-ICRC, a to ať již s laboratořemi, tak s koronární klinikou.“

 

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653).

20. 11. 2019

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU uspořádal 19. listopadu 2019 ve svém historickém přednáškovém sále odborný monotematický seminář nazvaný Střelná poranění. Jednalo se o multidisciplinární akci v pravém smyslu toho slova, neboť se jí zúčastnili odborníci z řad lékařů, právníků, policistů a techniků zabývajících se ranivou balistikou.

Na místě, které mohou znát televizní diváci z různých dílů seriálu Četnické humoresky, i z některých filmů, se dnes přednášelo o tématech, souvisejících se střelnými poraněními. Přednášející se věnovali mechanismu vzniku střelných poranění, přístupu technického znalce balistika k jejich hodnocení, ale také například možnostem hodnocení střelných poranění za pomoci nejnovějších zobrazovacích metod. Emeritní vedoucí oddělení balistiky Kriminalistického ústavu Praha například představil spolupráci forenzního balistika se soudním lékařem z perspektivy uplynulých čtyřiceti let. Předpokládanou velkou diskusi vyvolala poslední přednáška, kterou prezentovali spolutvůrci připravovaného nového Zákona o zbraních a střelivu z MV ČR. Akce, která začala ráno, se tak protáhla do pozdních odpoledních hodin. „Jednalo se v podstatě o první odborný seminář pořádaný výhradně naším Ústavem soudního lékařství a na jeho vlastní půdě. Pro velký zájem byla kapacita posluchárny zaplněna velice brzy a přihlašování muselo být ukončeno již dva týdny před zahájením akce. Plánujeme proto na příští rok další pokračování. O jeho odborném zaměření se ale v současnosti vedou rozsáhlé diskuse. Témat je totiž nepřeberně velké množství. Od poranění ostrým předmětem až po forenzní problematiku konzumace alkoholu a drog,“ dodal k tématu jeden z přednášejících a organizátor prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

18. 11. 2019

18. listopadu je Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day – EAAD). Jedná se o celoevropskou kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem.

EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC).  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se ke kampani dlouhodobě připojuje.

Ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro antibiotika se na kampani podílejí především Antibiotické středisko Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU společně s nemocniční lékárnou. Celý týden jsou v areálu nemocnice na různých veřejných místech vyvěšeny plakáty, upozorňující pacienty na problematiku nadužívání antibiotik. Na intranetu nemocnice se pak pravidelně objevují tematická sdělení, která vzdělávají zaměstnance nemocnice a v nejbližším čísle nemocničního časopisu Svatoanenské listy vyjde článek, zabývající se problematikou bakteriální rezistence podrobněji. O kampani jsou rovněž informováni studenti Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU.

Antibiotická rezistence dnes představuje jednu z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou součástí nemocničního prostředí, kde mohou zvýšit nemocnost nebo průměrnou délku pobytu v nemocnici. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, stejně tak jako ve většině velkých nemocnic, pracuje antibiotické středisko, které ovlivňuje a usměrňuje spotřebu antibiotik s cílem zachovat jejich účinnost do dalších let. „Děje se tak pomocí monitorování spotřeby antibiotik, vydávání závazných doporučení pro terapii a profylaxi, edukací lékařů i studentů medicíny formou přednášek či článků. Především se ale jedná o rutinní práci při potvrzování a validování antibiotik vázaných na povolení antibiotického střediska a každodenní konzultační činnost,“ uvedla vedoucí Antibiotického střediska Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU MUDr. Renata Tejkalová. V rámci monitorování vývoje lokální rezistence v nemocnici je rovněž nezbytná spolupráce s Oddělením hygieny a epidemiologie FNUSA. Velmi potřebná je i úzká spolupráce antibiotického střediska s  nemocniční lékárnou. „V naší republice se totiž stále častěji setkáváme s výpadky základních antibiotik (naposledy oxacilin a amoxicilin/kys.klavulanová). Při léčení určité infekce jsme tak nuceni sáhnout ke kompromisnímu, ne vždy optimálnímu řešení, což k racionálnímu používání antibiotik rozhodně nepřispívá,“ uzavřela téma MUDr. Renata Tejkalová.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

14. 11. 2019

Novinek ohledně výzkumu medicinálního konopí je hned několik. Došlo například ke vzniku Cannabis Research Center (CRC), tedy centra výzkumu konopí, jehož iniciátorem a jedním z členů je i Klinicko-farmakologická jednotka Mezinárodního centra vědeckého výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Cílem centra je zajistit komplexní výzkum konopí. „Mělo by to být studium DNA konopí, křížení nových typů dle požadavků lékařů a pacientů, získávání obsahových látek, vznik nových lékových forem, testování obsahových látek z konopí na buněčných kulturách, aplikace na nádorové buňky, následně testy na zvířatech a vrcholem by mělo být využití v klinických studiích – tedy testování získaných látek na dobrovolnících a pacientech,“ uvedl vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky FNUSA-ICRC MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

Zájem o spolupráci již projevilo několik klinik, konkrétně je například možná kooperace v oblasti ortopedie či neurologie. „S kolegy z ortopedie plánujeme klinická sledování účinků konopí na bolesti kloubů při různých onemocněních. Například při artrózách kyčlí či kolen, dále na bolesti při postižení ramenního kloubu, v rehabilitaci po ortopedických výkonech, k léčbě časně se chronifikující bolesti. Ve spolupráci s neurology bychom chtěli podpořit vytváření silných vědeckých dat v neurologických indikacích. Například léčba bolestí a spasticity u roztroušené sklerózy či při léčbě projevů Parkinsonovy nemoci. Nabízí se i spolupráce s dermatology při místním podání léčebného konopí. Tady ale budeme muset pokročit v extrakčních technikách účinných látek z konopí, abychom mohli vyrobit kvalitní a definované masti či krémy na míru pacientům,“ upřesnil MUDr. Radovan Hřib, vedoucí Centra pro léčbu bolesti Anestezilogicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU.

Do léčby konopím se zapojuje v České republice čím dál více lékařů i pacientů. Od začátku tohoto roku do konce října ho lékaři předepsali svým pacientům (2816 unikátních pacientů) téměř 12 kilogramů. V loňském roce to bylo ke stejnému datu pouze 3,5 kg (811 unikátních pacientů). Konopí nejčastěji předepisují neurologové, onkologové, revmatologové a lékaři z ambulancí bolesti.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

14. 11. 2019

Alzheimer nadační fond, tři nadšené mladé dámy a kolektiv autorů vytvořil unikátní knihu, která popisuje Alzheimerovu nemoc doslova od A do Z. Jsme pyšní na to, že Mgr. Hana Marková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová a Mgr. Adéla Fendrych Mazancová jsou členky společného projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Kognitivního centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Czech Brain Aging Study (CBAS).

Vedoucí výzkumného týmu Kognitivní poruchy a demence FNUSA-ICRC, prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., přispěl do publikace úvodním slovem a MUDr. Kateřina Sheardová, vedoucí Výzkumného centra pro poruchy paměti FNUSA-ICRC v Brně, napsala kapitolu o nejnovějších poznatcích v oblasti prevence onemocnění a nefarmakologických intervencích. Na psaní knihy se podíleli i další členové projektu CBAS, například MUDr. Ondřej Lerch, MUDr. Jiří Cerman, Ph.D. a MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

„K napsání knihy nás inspirovala naše každodenní práce s pacienty s Alzheimerovou nemocí a jejich blízkými, kteří se snaží původu onemocnění co nejlépe porozumět. Nejčastější dotazy, které v ambulanci slýcháme, se týkají i toho, jak s onemocněním sám bojovat, jak mu eventuálně předcházet. Aktivní přístup k léčbě je pacienty i rodinou vnímán velmi pozitivně. Dostatek informací o průběhu onemocnění zase pomáhá pečovatelům co nejlépe reagovat na potřeby nemocného a sám si udržet psychické zdraví v této obtížné situaci. Tato kniha kromě odpovědí na všechny tyto otázky přináší i praktické rady, které mohou v běžné péči o pacienta s demencí pomoci,“ shrnula pocity z tvorby publikace Kateřina Sheardová.

Kniha si klade za cíl zorientovat čtenáře v bludišti otázek spojených s Alzheimerovou nemocí. Svým stylem a použitým jazykem je dostupná každému. Užitečné informace si v ní najde i ten, kdo se s touto nemocí ještě nesetkal, kniha může být inspirací i pro profesionály či studenty se zájmem o tuto problematiku. Není zapotřebí číst ji od začátku do konce, každý si tam může najít právě to, co ho zajímá a k vynechaným kapitolám se třeba vrátit později.

Publikace V bludišti jménem Alzheimer se dá koupit ve všech dobrých knihkupectvích, a navíc je k dispozici také jako e-kniha.

Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých oblastech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence – tzn. ztráty kognitivních schopností vedoucí k nesoběstačnosti – u osob starších 65 let – k prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození dalších kognitivních, ale i fyzických schopností. Péče o pacienty je velmi časově i finančně náročná a náklady na ni jsou v současné době vyšší než náklady na zdravotní potíže související například s kouřením nebo s cukrovkou. 

Kontakt pro média:
Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz
Ing. Jiří Erlebach, PR FNUSA-ICRC, tel. +420 731 516 374, jiri.erlebach@fnusa.cz

Podpořeno projektem č. LQ1605 (MŠMT ČR, NPU II)