Málokdo ví, že přímo v centru Brna se v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny nachází unikátní místo. Jedná se o tzv. Faradayovy klece, tedy speciální laboratoř, která je umístěna pod budovou Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Faradayovy klece využívají vědci pro výzkum velmi citlivých signálů, které generuje lidské tělo a používají je zejména v oblasti kardiovaskulárních a mozkových onemocnění. Pracoviště má maximálně možné odstínění od elektromagnetického vlnění.

Mozek generuje velmi slabou elektrickou aktivitu, kterou lékaři snímají z elektrod umístěných na hlavě nebo někdy přímo vložených do mozkové tkáně. K tomu je však důležité prostředí bez jakýchkoliv nežádoucích signálů z okolního prostředí. V kvalitně snímané elektrické aktivitě mozku lze nalézt například patologickou vysokofrekvenční aktivitu, která může pomoci s lepší diagnostikou u pacientů s epilepsií a k přesnější lokalizaci epileptogenních patologických ložisek. Z hlediska elektromagnetických vln hraje čisté prostředí spolu s kvalitním zařízením pro snímání elektrické aktivity mozku velmi důležitou roli. „Tuto místnost jsme z počátku používali také pro měření EKG signálu, který je generován srdeční činností. Zjistili jsme, že část signálu EKG obsahuje vysokofrekvenční složky, které lze využít pro velmi jednoduchý, ale přesný popis elektrické aktivace srdečních komor. Toto zjištění umožňuje přesnější diagnostiku pacientů potřebujících speciální kardiostimulátor,“ řekl Pavel Leinveber, vedoucí výzkumného týmu Biomedicinské inženýrství FNUSA-ICRC.

S požadavky vědců na co nejlepší odstínění se počítalo už při samotné stavbě budovy Mezinárodního centra klinického výzkumu v areálu FNUSA. V hloubce deseti metrů pod zemí vznikla betonová základní deska. Protože je však hladina spodní vody v těchto místech pouhý metr pod zemí, permanentně se musela odčerpávat voda, aby nedošlo k jejímu posunu. Až když měla samotná budova tři patra a zatížení bylo dostatečné, mohlo se přistoupit ke kompletaci monolitu. „Jde o bezúdržbové pasivní Faradayovy klece, není tam žádná aktivní eliminace rušení. Stěny jsou z Mu-metalu, tedy slitiny s vysokým podílem niklu, která má extrémně vysokou odolnost vůči elektromagnetickému vlnění,“ vysvětlil Pavel Leinveber. Podmínkou funkční Faradayovy klece je také kvalitní uzemnění, které je zde tvořeno soustavou čtyř vzájemně propojených desetimetrových tyčí. „Místo s takovým odstíněním elektromagnetických jevů nenajdeme v přirozených podmínkách nikde na světě. Když jsme prováděli měření prostor deset metrů pod zemí mimo Faradayovu klec, tak kdykoli projela v okolí nemocnice tramvaj, hned to mělo vliv na elektromagnetické rušení,“ vysvětlil Leinveber.

V současné době jsou prostory stále využívány pro výzkumné účely, ale mohly by sloužit také dalším subjektům. Mimo výzkumné týmy z jiných institucí je tu velký potenciál pro firmy, které se zabývají například vývojem měřící techniky.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně dnes navštívili premiér ČR Andrej Babiš a ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. Oba pánové shodně konstatovali, že účelem návštěvy jsou finance, ekonomická situace nemocnice, nové projekty a budoucí investice.

Premiéra s ministrem zdravotnictví přivítal ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák, který oba pány seznámil s aktuální situací FNUSA. „Prezentoval jsem především čísla – jak na tom jsme, co jsme už za toho půl roku, co v nemocnici působím, zlepšili a jaké máme plány do budoucna. Z jejich strany zazněla plná podpora směru, kterým jsme se vydali,“ konstatoval Vlastimil Vajdák, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Premiér Andrej Babiš k tomu mimo jiné dodal: „Svatá Anna má historicky ekonomické problémy, ale nový ředitel má jasný plán, a to je důležité. To, co v této nemocnici předvedli naši předchůdci, je skandál. Například parkoviště vedle nemocnice jí kdysi patřilo. A pak to někdo někomu prodal a pacienti musí platit za parkování vysoké částky soukromému subjektu.“

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch uvedl, že pro brněnské zdravotnictví začíná nová éra s novými řediteli nemocnic. „Úkolem je stabilizovat ty nemocnice, rozvíjet je, mít vizi a strategii. Tohle vše ředitel Vajdák má, takže jsem optimista, věřím, že situace se bude zlepšovat a přeji mu, aby byl úspěšný.“ Dodal také, že pro svatou Annu připravují ještě v letošním roce spolu s ministerstvem financí zápůjčku 1,3 miliardy korun ze státní pokladny, kterou by nemocnice do deseti let musela splatit. „Musíme vyřešit to, co se nakumulovalo z minulosti. Je to státní nemocnice, takže je logické, že by měl stát pomoci, na druhé straně musí nemocnice ukázat, že má dobrý business plán, aby byla schopna postupně splácet.“

Premiér Andrej Babiš si spolu s ministrem Adamem Vojtěchem a vedením nemocnice také prošli část nemocničního areálu a našli si čas i na diskuzi se zaměstnanci.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Pomoci pacientovi s křížovkou, doprovodit ho na procházku, ale také trénovat jeho paměť nebo asistovat při terapiích. Všechny činnosti zajišťované dobrovolníky spojuje jedno, nezištná snaha pomoci pacientovi překlenout náročné období. Dobrovolnické centrum při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně funguje už pět let a registruje čtyřiadevadesát dobrovolníků, kteří na nemocničních odděleních strávili stovky hodin.

„Cílem našich aktivit je pacienta potěšit a alespoň na chvíli mu pomoct zapomenout na strach nebo bolest a rozbít monotónnost nemocničních dnů,“ říká vedoucí DobroCentra u sv. Anny v Brně Svatava Kalná a dodává, že i přes psychickou náročnost jí práce s nemocnými nabíjí pozitivní energií. „Vždy, když to nejde úplně snadno nebo jsem unavená, stačí úsměv pacienta nebo prosté ‚děkuji‘, a najednou to všechno dává smysl,“ říká s tím, že dobrovolníků není nikdy dost, a proto jsou rádi za každou novou posilu.

Téměř sto dobrovolníků pod jejím vedením dochází podle svých možností na oddělení a pomáhá na akcích DobroCentra, jako jsou například výtvarné dílničky nebo zpívání. Jedním z nich je také Sára Hloušková, která se kolem DobroCentra u sv. Anny pohybuje už čtvrtým rokem. „Dává mi to hlavně dobrý pocit. Vím, je to klišé. Ale i když se mi nechce jít na akci, protože kamarádi jdou zrovna třeba do kina a já bych měla jít za cizím člověkem, nikdy toho nelituji. Málokdy se totiž stane, že neuděláme pacientům radost. Naopak se občas stává, že nás už sami vyhlíží, nachystaní se zapojit, a ještě přesvědčují svoje spolubydlící, aby šli taky,“ říká s úsměvem Sára Hloušková.

DobroCentrum u sv. Anny oficiálně funguje od ledna 2015. Dobrovolnické aktivity připravuje pro Doléčovací a rehabilitační oddělení, II. interní kliniku, Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace a I. neurologickou kliniku. Velká část aktivit je však přístupná pacientům celé nemocnice, bez ohledu na zapojení oddělení do programu, a řada akcí může být zajímavá i pro personál nebo veřejnost.

Mezi dobrovolníky jsou převážně studenti, kteří touto cestou získávají také potřebnou praxi při studiu. Nejsou ale jedinou věkovou skupinou, která se ve spolku angažuje. „Máme dobrovolníky středního věku, pracovníky různých profesí, majitele firem, maminky na mateřské dovolené, seniory,“ vyjmenovává Svatava Kalná a dodává, že v DobroCentru uvítají každého, kdo chce pomoci.

O možnostech dobrovolnictví v programech DobroCentra u sv. Anny se zájemci mohou informovat na webu FNUSA, kde naleznou také přihlašovací formulář, nebo na facebookových stránkách nemocnice či samotného DobroCentra.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU má nového přednostu. Na základě výběrového řízení byl vybrán MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., který vystřídal v této funkci dlouholetého přednostu prof. MUDr. Jiřího Veselého, CSc.

Nového přednostu uvedli do funkce ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. „Rád bych poděkoval profesoru Veselému za jeho skvělou dlouholetou práci na klinice a novému přednostovi popřál hodně zdaru,“ uvedl Vlastimil Vajdák, ředitel nemocnice. „Uvedení do této funkce považuji za hluboký závazek – z pohledu kontinuity tohoto výjimečného pracoviště a také vůči zaměstnancům kliniky, kterých si velmi vážím,“ řekl nový přednosta Zdeněk Dvořák a dodal: „Pro mě to bude sice znamenat více manažerské práce a méně volného času, i přesto se však těším. Na klinice je výborný tým lidí a všichni máme chuť posunout obor plastické chirurgie zase o něco dále.“

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. pracuje na Klinice plastické a estetické chirurgie od roku 2002, kdy začínal jako student prezenčního postgraduálního studia s úvazkem 0,1. Poté stážoval na I. Chirurgické klinice FNUSA a LF MU a v roce 2005 již trvale „zakotvil“ na plastice, kde si postupně prošel všemi odděleními. Od roku 2017 zde působil jako vedoucí mužského oddělení.

„Mým cílem je udržet a rozvíjet pracoviště s nejvyšší akreditací v oboru plastické chirurgie se širokým spektrem výkonů, které bude vytvářet prostor pro seberealizaci, edukaci a vědecko – výzkumnou činnost jejich pracovníků. Dále chci, aby si klinika uchovala pověst empatického a vysoce profesionálního pracoviště. Rád bych také více popularizoval plastickou chirurgii jako takovou. To totiž není zmenšení či zvětšení prsou a podobné estetické výkony. Naše plastická chirurgie, to jsou složité mikrochirurgické rekonstrukční výkony, rekonstrukce prsu, chirurgie a traumatologie ruky včetně replantace prstů, onkochirurgie kůže a řešení defektů lidského těla a dětská plastická chirurgie vrozených vad. Toto vnímání je třeba ve společnosti změnit,“ konstatoval nový přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Zdeněk Dvořák.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Markéta si v mladém věku prošla onkologickou léčbou. „Když jsem se svůj příběh rozhodla zveřejnit poprvé, měla jsem z toho rozpolcené pocity, protože o mém boji s nemocí nevědělo ani moje blízké okolí.“ Boj s nemocí vyhrála a své zkušenosti se před dvěma roky rozhodla i přes počáteční nekomfort sdílet, aby dodala sílu těm, kteří ji potřebují. Spolu s dalšími vyléčenými onkologickými pacienty aktuálně vystavuje svojí „story“ ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na výstavě Vyléčení (vy)léčeným.

Příběhy dala dohromady iniciativa Společně k úsměvu, která sdružuje vyléčené dětské onkologické pacienty. Výstava je výsledkem projektu Daruj příběh i Ty!, jehož cílem je předat osobní zkušenost s léčbou a dodat tak nemocným a jejich blízkým kromě cenných rad především naději.

Markéta zároveň připouští, že „jít s kůží na trh“ a otevřeně o prodělané nemoci mluvit, bylo očistné i pro ni samotnou. „Pro mě osobně znamenalo zveřejnění velkou úlevu. Z reakcí okolí jsem si uvědomila, že kdyby to věděli dříve, tak by mě podpořili daleko více. Mám pozitivní reakce od známých, kamarádů, kolegů, kteří vůbec netušili, že se mi něco takového stalo a ne, že by na mě změnili radikálně názor, spíše tam cítím větší respekt k tomu, že se něco podobného může stát kdykoli komukoli,“ říká Markéta a dodává, že by stejný krok doporučila každému, kdo si podobnou životní zkouškou prošel.

V rámci spolku Společně k úsměvu se teď snaží své zkušenosti zužitkovat při pomoci nemocným, kteří se na ni díky zveřejněnému příběhu obracejí s prosbou o radu. Stejně kladně hodnotí zapojení do projektu i další z dárkyň příběhů, Edita: „Vrací se nám pozitivní zpětná vazba od současných pacientů, anebo jejich rodičů, kteří bojují s onkologickým onemocněním a naše příběhy viděli a četli. Což je perfektní a právě proto to děláme.“

Spolek Společně k úsměvu se v pomoci nemocným angažuje i dalšími způsoby, například projektem Moudrý průvodce. „Již vyléčení pacienti se vrací na oddělení a dělají společnost dětem, které mají například rodiče daleko od Brna. S tím máme skvělou zkušenost, personál nám volá, když je tam třeba některý dětský pacient dlouho sám, občas není v našich silách reagovat okamžitě, ale děláme maximum,“ popisuje Edita. „My víme, jaké to v nemocnici bylo, a i když už tam být nemusíme, snažíme se zpříjemnit pobyt těm, kteří tam bohužel být musí,“ doplňuje Markéta.

Příběhy obou žen a dalších čtrnácti vyléčených dětských onkologických pacientů jsou k vidění ve vestibulu budovy O1 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

Rozzářit Vltavu stovkami lodiček, pokusit se o zápis do Guinnessovy knihy rekordů a především výtěžkem z akce podpořit organizace věnující se onkologicky nemocným. Takový cíl měla benefiční událost Vypouštění lodiček, která částí výtěžku přispěla také Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák tak na sklonku loňského roku převzal šek v hodnotě patnáct tisíc korun, které budou využity na zlepšení prostředí onkologicko-chirurgického oddělení. „Jsem rád, že se organizátoři projektu rozhodli podpořit zrovna naši nemocnici. Každá částka, díky které můžeme zkvalitňovat služby nemocnice, má rozhodně smysl,“ řekl ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák. Šek převzal z rukou herečky Barbory Fišerové, známé především ze seriálu Modrý kód.

Benefiční akce se uskutečnila vloni na podzim z iniciativy pacientské organizace Oncologica. Pod heslem „Každá lodička pomáhá“ organizátoři nabízeli voskové loďky, které si zájemci mohli zakoupit za 100–150 korun. Celá částka putovala právě na konto spolku Oncologica, odkud byla následně přerozdělena potřebným institucím. „Výtěžkem jsme se rozhodli podpořit léčbu a prevenci onkologických onemocnění a také kliniky zabývající se problematikou onkologie,“ řekl za organizátory akce Filip Mikulec. Kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala finanční podporu také vzdělávací organizace Loono, která šíří osvětu v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění.

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Radim Jančálek byl jmenován profesorem 18. prosince 2019,…

18. 12. 2019

Hlavní Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019 převzal 17. prosince 2019 Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Spolu s dalšími čtyřmi nejlépe hodnocenými řešiteli roku 2019 tak získal finanční odměnu a diplom, který převzal z rukou Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí.

Ocenění získal za projekt Masarykovy univerzity Identifikace nových možností léčby achondroplasie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2. (Achondroplasie je charakterizována jako disproporcionální trpaslictví s krátkými končetinami, vzrůst v dospělosti u postižených touto nemocí je průměrně 125 cm. Tato choroba patří k nejčastějším kostním dysplasiím. Jde o dědičné onemocnění, avšak až 90 % dětí se rodí na podkladě nových mutací, přičemž dochází k poruše správné funkce genu FGRF3.)

„Cílená léčba genetických poruch růstu většinou neexistuje. Achondroplasie je jedním z prvních syndromů, u kterého výzkum patologických mechanizmů umožnil vývoj cílených léků, jenž jsou dnes v klinickém testování. Z pohledu molekulární biologie jsou patologické projevy achondroplasie vynikající příležitostí studovat základní procesy růstu a formování lidské kostry,“ přiblížil vítězný výzkumný projekt Pavel Krejčí. „Cena ministra je především oceněním každodenní práce vědců, kteří se na projektu podíleli. To jsou především zaměstnanci FNUSA-ICRC a Masarykovy univerzity Michaela Kunová Bosáková, Bohumil Fafílek a Miroslav Vařecha,“ dodal Pavel Krejčí.

Kromě Pavla Krejčího získali jednu z cen jako spoluautoři projektu Masarykova onkologického ústavu také další vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu, a to doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. a Mgr. Karel Souček, Ph.D. Podíleli se na vývoji nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality.

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací na základě účelové podpory poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR. O udělení ceny rozhoduje ministr zdravotnictví na návrh Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

18. 12. 2019

Trávit Vánoce v nemocnici nechce dobrovolně nikdo z nás. Někdy ale zdravotní stav člověku nedovolí nic jiného. A tak stejně jako každý rok, i letos se ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně bude snažit personál udělat vše pro to, aby nemocní svátky prožili v co největší pohodě.

Předvánoční čas pacientům zpříjemňují dobrovolníci z DobroCentra u sv. Anny, kteří v rámci otevřených dílen spolu s veřejností vyrobili na pět set přáníček. Ta budou roznášet pacientům a společně s nimi zpívat vánoční koledy. „Nemá smysl přáníčka jen rozdávat, chceme s pacienty strávit i nějaký čas. Proto předávání spojíme také se zpíváním koled,“ vysvětluje organizátorka programu DobroCentra u sv. Anny Svatava Kalná. Spolu s dalšími dobrovolníky se již vydala na doléčovací a rehabilitační oddělení, dnes, tedy ve středu 18. prosince, zajdou také na II. interní kliniku a rovněž na Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace.

Přáníčka jsou každoročně v režii dobrovolníků z DobroCentra u sv. Anny, letos však velkou měrou přispěla i veřejnost. „Hodně nám pomohli studenti Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, někteří přáníčka vyráběli i se svými vnoučaty. Dohromady jich vyrobili asi dvě stě,“ řekla koordinátorka dobrovolníků DobroCentra u sv. Anny Sára Hloušková. Do akce se zapojily také děti ze ZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí Brno pod vedením učitelky Pavly Kočí, vlastnoručně vyrobily také dvě stovky kusů.

Na Štědrý den pacienti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně samozřejmě nebudou ochuzeni o sváteční menu, které však připraví nemocniční kuchaři kvůli zkrácenému provozu jídelny už v poledne. „K obědu je v plánu rybí polévka a smažený kapr. Na snídani plánujeme vánočku a ovoce,“ přiblížila vedoucí nutriční specialistka FNUSA Mgr. Bc. Alena Mottlová, Ph.D.

Pokud někdo z pacientů nepříjemnou životní situaci hůře snáší, má možnost obrátit se na odborníky. „V době Vánoc je k dispozici psycholog, který se může pacientům na lůžkových odděleních věnovat,“ uvedla primářka Oddělení klinické psychologie FNUSA PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D. „Je potřeba uvědomit si, že pokud stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, je pro jeho klid i klid rodiny lepší, když je v péči odborníků,“ dodala.

Vánoce mohou představovat nápor a zvýšený stres i pro ty, kteří je prožívají standardně mezi svými blízkými. Těm psycholožka Zuzana Spurná radí neklást si přehnaně vysoké cíle, všechno nemusí být dokonalé. „Udělejme si vše tak, aby to bylo hezké, ale aby nás to nezničilo. Také je dobré říci si o pomoc, aby se například o domácí práce rozdělila celá rodina. Než usilovat o dokonalé Vánoce, je možná lepší je zvládnout přiměřeně dobře a zbytek času strávit setkáváním se s lidmi, se kterými je nám dobře, anebo činnostmi, které děláme rádi,“ uzavřela téma Vánoc Zuzana Spurná.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz

V pondělí 16. prosince se uskutečnilo v Odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vůbec poslední darování krve v letošním roce. Dárci si kromě dobrého pocitu z pomoci druhým odnesli také dárkový balíček v hodnotě sto padesáti korun. Pozornost pro ně připravila společnost Makro.

Každý dárce dostal před Vánoci balíček s krabicí džusu a mnoha sladkostmi. Předvánoční akce by se do budoucna měla stát tradicí.
První odběr v novém roce se uskuteční v pondělí 6. ledna 2020 v čase 6:15 až 9:45. Zájemci se mohou objednat prostřednictvím online formuláře, který naleznou na webu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nebo telefonicky od 7:00 do 15:00 hodin na čísle 543 182 190.
Odběrové centrum v nemocnici u sv. Anny funguje teprve od poloviny října, kdy vzniklo z důvodu vysoké poptávky po darované krvi ze strany nemocnice, ale i z popudu samotných dárců. „Často se nám stávalo, že lidé přišli nebo volali, že by rádi darovali krev. Protože naše nemocnice sídlí v centru Brna, je pro ně mnohdy jednodušší jezdit k nám než jinam,“ popsala primářka Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jarmila Celerová a dodala, že v minulosti musela v případě potřeby nemocnice krev pouze kupovat od jiných zdravotnických zařízení.