https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-dluzi-1-5-miliardy-za-stejnou-peci-dostavame-mene-zni-ze-svate-anny-20190114.html

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/leciva-leky-na-predpis-evropska-smernice-padelani-lekarny-vyrobci-oznaceni-2d_1812280831_dok

Jmenovací dekrety šedesáti novým profesorkám a profesorům předal 18. prosince ministr školství. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Mezi nimi také doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

GRATULUJEME!

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Léčbě cévní mozkové příhody se věnuje více než dvacet let. Přestože medicína nebyla jeho vysněným oborem, uchvátil ho technický vývoj a naděje, kterou dává pacientům. Jeden ze zakladatelů výzkumného centra FNUSA-ICRC, který je dnes uznávaným odborníkem v léčbě mozkové mrtvice, pomáhal prosadit trombolýzu v České republice, vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody, je tvůrcem celosvětového registru kvality iktové péče RES-Q. Nyní byla publikace, na které se podílel, uveřejněna v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů – The New England Journal of Medicine.

Brněnský neurolog Robert Mikulík se podílel na významné celosvětové studii týkající se farmakologické léčby opětovně se vracející mozkové mrtvice, které se zúčastnilo přes 7 tisíc pacientů.

  • společně s generací svých kolegů byl průkopníkem používání nově ověřené léčby cévní mozkové příhody, tzv. trombolýzy, v České republic
  • věnuje se neustálému zlepšování kvality péče; vede komplexní projekt na zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie (http://eso-stroke.org/eso-east/); pod jeho vedením vzniká i registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu) zastřešený Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation) a také podpořený Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization), který již používá téměř 500 nemocnic ze 45 zemí
  • orientuje se na management léčby akutní cévní mozkové příhody s cílem zkrátit čas od příjezdu pacienta do nemocnice po podání léčby. Na toto téma publikoval několik prací a vyvíjí nové nástroje a metody, jak logistiku zlepšit. Jednou z metod je trénink lékařů a sester v osvojení nové logistiky formou simulačního vzdělávání. Doc. Mikulík se svým týmem vyvinul simulační scénáře a v simulačních kurzech (www.stroke-simulation.eu) proškolil od roku 2016 zhruba 600 lékařů a sester z České i Slovenské republiky, Ukrajiny, Polska, Ruska, Jihoafrické republiky, Blízkého východu, Filipín a Malajsie.
  • věnuje se dlouhodobě a systematicky vzdělávání veřejnosti o příznacích cévních mozkových příhod a správné reakci na ně
  • díky své dlouholeté aktivitě na poli edukace veřejnosti byl jmenován do Rady pro celosvětovou kampaň o cévních mozkových příhodách v rámci Světové iktové organizace (World Stroke Organization)
  • za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni získal vloni ocenění “Spirit of Excellence”

https://www.vitalia.cz/clanky/dve-matky-nebo-dva-otcove-podle-odborniku-mohou-diteti-zajistit-zdravy-vyvoj/

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-6-14454

Tým FNUSA-ICRC Intervenční srdeční elektrofyziologie zahájil vědeckou spolupráci s Oddělením počítačových věd Oxfordské univerzity. Cílem společného projektu je uplatnit metody automatického učení pro automatickou EKG analýzu. Výsledky analýzy mohou přispět ke  klasifikaci EKG fenotypů a podporují inovativní léčebné strategie.

V pátek 30. 11. 2018 byla předána na Pražském hradě ve Španělském sále z rukou předsedy senátu J. Kubery Cena LADY PRO (Lady Profesional) paní prof. MUDr. Lence Špinarové, Ph.D., přednostce I. interní kardioangiologické kliniky. Čestný titul LADY PRO, v lehké nadsázce profesionální Lady, by měl náležet ženám, které ve své manažerské, obchodní, politické, sportovní, umělecké nebo jiné významné činnosti a kariéře, a mateřství patří k těm nejcennějším, dosáhly skutečně mimořádných úspěchů a při své každodenní časově, odborně a mnohdy i fyzicky náročné práci a činnosti dokázaly zůstat okouzlujícími ženami.

Ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže Českých 100 Nejlepších již od roku 1996. V předchozích ročnících ocenění obdržela např. Olga Havlová, Livia Klausová, Štěpánka Hilgertová, Alena Schiellerová nebo Miroslava Němcová.

Paní profesorce gratulujeme!!