Atestace z kardiologie proběhly ve dnech 6. -9. 6. 2015 na Lékařské fakultě Masarykovy v Brně. Praktická část probíhala na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně, teoretická část na Interní kardiologické klinice ve FN Brno.
Video záznam z atestací můžete shlédnout zde: http://video.med.muni.cz/kardio/atestace2016.php