Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, IČ: 00159816

vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ekonomický náměstek/ekonomická náměstkyně

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • morální a občanská bezúhonnost
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje na občany narozené po 1. 12. 1971)
 • praxe s vedením týmu min. 5 let
 • orientace a praxe v oblasti plánování, sestavování, vyhodnocování a rozvoji finanční politiky ve zdravotnictví
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • výborné komunikační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • vysoké pracovní nasazení

Náplň práce:

 • tvorba strategie realizace efektivní finanční politiky, politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění v rámci FNUSA
 • sledování a vyhodnocování (předběžné, průběžné a následné) finančního vývoje FNUSA
 • zajištění podkladů pro rozhodování o investicích, lékové politice a hospodaření se speciálním zdravotnickým materiálem ve spolupráci s odbornými úseky FNUSA
 • odpovědnost za veškeré organizační, výkonné, analytické a plánovací činnosti v oblasti ekonomických vztahů, sestavování a kontroly rozpočtu, vedení účetnictví a evidence majetku, za průběžné provádění činností statistiky a rozborů, za správné vyúčtování a zpracování dat pro zdravotní pojišťovny, za správu pohledávek a závazků, za vyúčtování dalších plateb souvisejících s poskytováním zdravotní péče
 • vedení Ekonomického úseku

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci
 • stabilní platové a pracovní podmínky (platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování vč. příspěvku na stravu, příspěvek na penzijní a životní pojištění, výhodné tarify na mobilní telefony pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, příspěvek na nákup vitamínových prostředků z nemocniční lékárny, příspěvek na dovolenou, příspěvky na očkování, SickDays)
 • nabídka výhodných jazykových kurzů přímo v nemocnici
 • možnost účastnit se vzdělávacích akcí

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • průvodní motivační dopis v rozsahu max. dvou normostran vlastnoručně podepsaný
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů před podáním přihlášky)
 • lustrační osvědčení o skutečnostech uvedených v §2 odst. 1 písm. a)+b) z. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
 • čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v §2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • návrh koncepce rozvoje a řízení Ekonomického úseku FNUSA

Nástup: dle dohody

Písemnou přihlášku zájemce předloží v uzavřené obálce nadepsané: „Výběrové řízení – ekonomický náměstek“ nejpozději do 31. 3. 2020 do 15:00 osobně na Personální úsek, budova C – 3. patro, Pekařská 53, Brno nebo prostřednictvím doručovatele ve výše uvedené lhůtě na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mgr. Věra Kolouchová, Personální úsek, Pekařská 664/53, 656 91 Brno.

Kontakt pro dotazy k výběrovému řízení: Mgr. Terezie Drncová, tel. +420 543 183 280, e-mail: terezie.drncova@fnusa.cz

 

Dne 27. 2. 2020

 

 

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel