Pořadatel: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP

Termín: 22.–24. listopadu 2020

Místo konání: OREA Hotel Voroněž, Brno

Prezident kongresu: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Pro více informací sledujte web ČSKVCH.