Kongres zaměřený na problematiku cévních onemocnění

Pořádá: II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Datum: 19. – 20. září 2019

Místo konání: Maximus Resort Hotel Brno

Garanti: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. a MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.