Datum: 18. listopadu 2019

Místo konání: I. neurologická klinika FNUSA a LF MU

Přednášející: Tomáš Hájek, Kanada

Garanti: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Plán seminářů 2019