Pořádá: Klinika tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Katedra fyzioterapie LF MU

Datum: 17. – 18. října 2019

Místo konání: hotel Galant, Mikulov

Garant: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

www.fyzioterapeuticke-dny.cz