Datum: 13. prosince 2019

Místo konání: I. neurologická klinika FNUSA a LF MU

Garanti: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Program na zvláštních pozvánkách

Plán seminářů 2019